Google

Translate blog

tisdag 15 april 2014

Betyg i större antal ser alliansen som en lösning i skolan. Hur kan det vara en lösning? Mycket svårt att förstå i dagens värld.Citat: I dag lägger vi ytterligare pusselbitar för mer kunskap i skolan.

--- Alliansregeringen vill att elever och föräldrar tidigt ska få reda på hur det går i skolan. --- Vi vill införa betyg från årskurs fyra. Slut citat.

Hur kan betyg i större antal ge bättre kunskap? Betyg mäter kunskap och sätts ihop utifrån en lärares tolkning av kunskap hos en elev.

När jag gick i skolan var det terminsbetyg. Varje termin från första klass var det betyg. Jag har aldrig haft användning för alla dessa betyg . Det enda betyg en elev har användning för är slutbetyget i nian vilket är det betyg de söker in på gymnasiet med. I övrigt testas eleven hela grundskoletiden med prover av skilda slag i alla ämnen och får veta den vägen - utan betyg - hur det går.

Även föräldrar får veta hur det går utan att eleven kommer med betyg ex. efter sexan, eller som nu alliansen önskar, fyran. Betygen ger bara eleven som är svag bekräftelse på hur dålig denne är och så bryr den sig ännu mindre om skolan. De högpresterande eleverna pluggar lika bra utan betyg. De är självsäkra och vet att de kan då de har lätt för sig.

Kan det vara så att betyg i fyran ska ge föräldrar kunskap om sitt barn och därför om det är svagt och föräldern tar skolan på allvar tvingar eleven att läsa läxor varje kväll, om den inte lyder så med hugg och slag som det förr ofta var?

Idén med betyg från klass fyra är ytterligare en panikåtgärd för att vinna poäng till valet då många svenskar ännu tror på betyg som medel för att få elever att plugga och lära mer för att slippa få utskällning hemma om de inte lyckas bra i skolan.

Alliansen blundar därmed för den enda lösningen som finns. Stoppa privatskolor vilka sorterar elever och kasserar elever de inte önskar. Då skulle inte kommunala skolor med merparten svaga elever och överbelastade lärare finnas.

Förstatliga skolan igen då skulle alla skolor få samma resurser istället för som idag där den kommunala skolans resurser beror på vilken kommun den ligger i.

Då skulle även lärarnas löner bli rättvisa då de skulle vara samma över hela Sverige och säkerligen höjas.

Låt oss slippa mer dumheter från alliansen, får de hållas slutar det troligen i framtiden med en återgång till betygssystemet på min skoltid, terminsbetyg från klass 1. Kanske även med betyg i ordning och uppförande också.

Det om något är att ge lärarkåren än mer administrativa uppgifter till total meningslöshet för alla.