Google

Translate blog

torsdag 17 april 2014

Arbetslöshetspolitiken i alliansens absurda ideologi, öka den blir resultatet. 75 % regeln ett lustigt inslag i denna.Citat: 75-dagarsregeln har inte hjälpt kvinnor att gå från deltid till heltid. Däremot har den gjort många förtvivlade när de ställs inför valet mellan att hanka sig fram på osäkra ströjobb och att bli arbetslösa på heltid. Slut citat.

Efter alliansens inträde på arbetsmarknaden blev det inte längre möjligt som tidigare att stämpla upp till heltid för en deltidsanställd i 300 dagar utan nu blev det bara 75 dagar som gällde.

Varför? Vilken idé låg bakom denna förändring till det sämre? Jo, att den deltidsanställde skulle tjata på sin arbetsgivare att heltidsanställa denne.

Om nu inte arbetsgivaren behövde personen full tid så blev det inga repressalier för denne utan istället blev det den anställde på deltid som redan efter 75 dagar fick bli utan sin stämpling.

Idag kanske det inte gör så mycket i pengar då a-kassan är mer än usel, den är en skam för ett modernt Sverige!

Men det är principen som bör ändras att göra livet så surt som möjligt ekonomiskt för en deltidsanställd som önskar heltid.