Google

Translate blog

fredag 18 april 2014

Tänk i Danmark förstår man ännu vad arbetsförmedlare är och ska användas till. I Sverige är uppgiften i första hand kontroll på avstånd.Citat: Mitt i debatten om att arbetsförmedlarna inte hinner med att träffa arbetslösa, kommer danska forskare med en rapport. Den visar att möten med arbetsförmedlare hjälper arbetslösa att få jobb.

--- Sverige 2014 delar 363 arbetsförmedlare på 130 000 arbetslösa. Arbetsförmedlingen har tagit fram siffrorna åt Östnytt. De visar att 271 handläggare har ansvar för mer än 300 arbetslösa vardera, 69 ansvarar för fler än 400 arbetslösa och 23 arbetsförmedlare har fler än 500 arbetslösa på sin lott. Slut citat.

Tänk och försök förstå varför Sveriges arbetsförmedlare blivit kontrollanter av arbetslösas jobbsökeri i första hand - mot att för länge sedan nu i första hand vara en förmedlande länk mellan arbetssökande och arbetsgivare.

Just det. Det är oförståeligt. Tills man förstår alliansens s.k. arbetslinje. Den att så många arbetssökande som möjligt ska finnas innan nästa steg på ”arbetslinjen” kommer - det att ju fler arbetssökande, desto lägre lön arbetar dessa för då a-kassan är en katastrof.

Men ännu är vi inte där och alliansen vågar inte - för att inte falla ur regeringsställning - minska den mer än per automatik numera, vilket innebär inflationens effekter på köpkraft för den med a-kassa.

Men målet är (finns ingen annan förklaring) att en låg a-kassa ger billig arbetskraft. Plus att allmänheten ska tro att arbetssökande är lata. Denna lathet ska allmänheten se som motarbetad genom att arbetsförmedlare ska kontrollera varje månad att den arbetssökande söker ett visst antal arbete.

Möten med en arbetssökande ska finnas på papper men enbart gälla i verkligheten för den som söker för få arbeten.

Någon hjälp över detta finns inte tid för då arbetsförmedlingen redan nu har oöverskådliga arbetslösa att kontrollera och samtidigt ska inbespara ett antal av sin personal.