Google

Translate blog

söndag 20 april 2014

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson i farten igen med nonsenstal om arbetsförmedlingen och arbete. Kontroll ska göras av arbetsförmedlingen av arbetssökandes jobbsökeri , inte arbetsgivare s rätt till bidrag och hur dessa bidrag används.

 Arbetsförmedlingen har fått uppdraget att med alla medel locka företag att nappa på något stöd när de ska anställa. Reklam för stöden - i dagligt tal kallat bidragsjobb - finns lättillgängligt numera på arbetsförmedlingens hemsida.

Detta har lockat många, både seriösa företag men även en hop lycksökare, att anställa med bidragslön och efter bidragstiden avskeda för att ta in nya bidragsarbetare. Systemet känns igen från den tid då arbetsgivare kunde ta in praktikanter under ibland flera år för att sedan avskeda denne och ta in en ny.


Citat: Arbetsförmedlingen fattade 190 000 beslut om lönesubventioner till arbetsgivare 2012. Staten betalade ut nästan 20 miljarder kronor i olika lönebidrag till arbetsgivare förra året. Bidragen till fas 3-anordnare kostade 1,4 miljarder och kompletterande aktörer, som jobbcoacher, kostade ytterligare 1,4 miljarder. --- Trots de stora summorna ställer regering och riksdag tydligare krav på arbetslösa än på arbetsgivare och anordnare. Slut citat.

Fler jobb har det inte blivit men fler fuskande arbetsgivare! Lycksökarnas marknad har uppstått där konkurrens med löner blivit följden och då löner som staten betalar i konkurrens med löner som seriösa företag betalar för sina kollektivanställda arbetare.  

--- Miljardrullningen och de otydliga reglerna skapar risker för korruption. Mindre nogräknade arbetsförmedlare kan ta betalt för att skicka över arbetslösa med bidrag till arbetsgivare eller anordnare. Utredningen anser att Arbetsförmedlingen har underskattat de riskerna. Slut citat.

Ebberöds bank har det blivit av arbetsförmedlingen ivrigt påhejat av arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson. Placera arbetslösa i åtgärder - kosta vad det kosta vill - så länge företag har nytta av pengarna  lyder krasst Elisabet Svantessons order till arbetsförmedlingen.

Citat: Har regeringen lagt mer krut på arbetslösas fusk än arbetsgivares och kompletterande aktörers?

– Våra skattepengar ska användas korrekt och så effektivt som möjligt, oavsett vem som tar emot dem. Slut citat.

Sanningen är att arbetsförmedlingen omformats till att kontrollera arbetssökande medan det inte finns så mycket tid o kraft att kontrollera anordnare.

Elisabeth Svantesson kommer knappast att ta tag i eländet innan valet och vad som sker efter valet är skrivit stjärnorna. Men att kontrollen i första hand ska riktas mot arbetssökande kan vi vara säkra på vid ev. fortsatt alliansstyre. Redan nu ska utredning göras om inte arbetsförmedlingen med minskade resurser och personal ska kunna kontrollera arbetslösas jobbsökeri var 14:e dag istället!

Detta ger då ändå mindre resurser och tid för att kontrollera företag som fuskar med lönebidrag. Kanske det gör att företag inte bara kan räkna ut på arbetsförmedlingens hemsida vilka bidrag de kan få och vilka summor det handlar om utan ansöka på hemsidan och snabbt få bidragen utan att den hårt pressade arbetsförmedlare behöver kontaktas mer än för ett automatiskt godkännande när väl en arbetsgivare hittat en arbetssökande som passar in.

Arbetsförmedlingen ska ju genom order från alliansen kontrollera arbetssökandes jobbsökeri och att fas 3are hålls på plats mellan 8.00 -17.00 hos sin anordnare, för att arbeta gratis eller sitta av sin dag.