Google

Translate blog

tisdag 22 april 2014

Annie Lööf visar upp hur beroende svenska företag blivit av billig arbetskraft idag. Beviset leder till en total kollaps för alliansens arbetsmarknadspolitik.Citat: Socialdemokraternas destruktiva jobb- och företagspolitik. Det betyder, svart på vitt, att hela företaget kan vara nedläggningshotat.

Så ser verkligheten ut för svenska småföretagare i dag. Slut citat.

Ska svenska företag få skattesubventioner för att anställa unga istället för äldre? Ja, så ser verkligheten ut idag.  Det är självklart att företagen då gör allt för att få behålla en billig skattesats. Oberoende av om de kan betala högre skatt.

De har ju i många fall grundat sitt företag på att de ska få mindre skatt om de säger nej till äldre arbetstagare och anställer unga. I många fall är företagsidén att de även ska få olika former av lönebidrag för sina anställda.

Om ett företag grundats på en låg lönekostnad med många anställda med jobbskatteavdrag, särskilt anställningsstöd, praktikanter och en och annan fas 3are, då är det inte konstigt att vi har mycket svaga företag som kan kollapsa om skatten höjs.

Förr fanns inte alla dessa subventioner och likväl var arbetslösheten mycket lägre.

Det är svårt att förstå varför inte företag idag kan överleva på en avtalsenlig lönekostnad och att de ska betala samma skatt som sina konkurrenter vilka inte enbart anställer efter bidragsdelen.

Min misstanke är att Annie Lööf som vanligt vinklar verkligheten och genom detta hoppas vinna politiska poäng. Men hittills har hennes försök oftast gett motsatt resultat. Svenska folket är i många fall inte intresserade av politik och röstar efter det parti de ser som kan förverkliga deras önskan, mer i plånboken, bättre skola och bra omsorg om sjuka, arbetslösa m.m.

Frågor enligt denna artikel, detta inlägg debatterar, är enbart intressant för lycksökarföretag och unga som tror på propagandan och är rädda för att mista sitt jobb. Skrämselpropagandan på MAX kommer vi ihåg. Politiskt intresserade ser att hennes uttalande ovan är politiskt - inte verkligt.