Google

Translate blog

torsdag 24 april 2014

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons cirkus fortsätter. Arbetsförmedlarna blir mer o mer förundrade över politiken. De arbetslösa mer o mer apatiska marionetter.Det konstiga beslutet att arbetssökande ska sända in jobbsökarrapporter varje månad för att sysselsätta arbetsförmedlare som redan är överbelastade önskar nu arbetsmarknadsministern fördubbla till var 14:e dag!

Citat: Granskningen på Arbetsförmedlingen kräver 250 anställda på heltid, om de arbetslösa ska lämna aktivitetsrapporter varannan vecka i stället för varje månad. Det skriver Arbetsförmedlingen i ett svar till regeringen.

--- Ökade kostnader skulle kunna motiveras av att fler arbetslösa fick jobb på grund av aktivitetsrapporterna, men en analys visar att fler rapporter inte ger något större resultat.

– Därför bedömer vi det som mindre lämpligt att nu införa ytterligare en omfattande administrativ uppgift, utan att kunna påvisa en entydigt positiv effekt avseende omsättning till arbete, skriver Arbetsförmedlingen till regeringen. Slut citat.

En meningslös åtgärd önskar arbetsmarknadsministern fördubbla till glädje för enbart det troliga ytterligare anställningsbehovet för detta - på a-kassorna.

Några fler får kanske arbete. Det är samma inställning som det var med införandet av fas 3, fler fick arbete, i detta fall anordnarna av fas 3 platser.

Utan fas 3 något fler arbetslösa. De anordnare och deras handledare vilka enbart lever på att låsa in fas 3are.


Men nu var det Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantessons cirkus det skulle handla om och då angående jobbsökarrapporteringens meningslösa utvidgning.

Utöver en fördubbling av kontrollerna hos arbetsförmedlingen har det även från Elisabeth Svantesson kommit följande uttalande, där hon säger att arbetsförmedlingen ska arbeta smartare då förmedlingen under två år ska minska sin personal med 1000 anställda. 500 av dessa fick gå 2013, nu ska resterande 500 avgå under 2014.

Citat: Antalet anställda ska minska från 13 200 till 12 200. Drygt hälften av jobben försvann 2013. Resten ska bort i år. --- Svantesson säger följande:

 – Mycket av den administration som sker på Arbetsförmedlingen är inte ett resultat av politiska beslut. Det är ett resultat av Arbetsförmedlingens egen styrning. --- Det är inget nytt att man redovisar sina jobb och det är inget nytt att arbetsförmedlarna har kontakt med arbetssökande, sade hon. Slut citat.

Med detta menar hon, om man ska läsa mellan raderna och genom tidigare beslut och ideologi i den såkallade arbetslinjens flum, att arbetsförmedlingen ska koncentrera sig på att kontrollera att arbetslösa söker arbete i första hand. Detta är vad hon anser vara arbetsförmedlingens främsta uppgift och det ska ses som den enda kontakt som egentligen behövs med en arbetssökande!

Att personalen inte räcker till beror enligt henne på att arbetsförmedlare även i vissa fall försöker matcha arbetssökande och arbetsgivare genom att upprätta kontaket och vara en medlande länk mellan dessa.

Men Elisabeth Svantesson anser att det enda som behövs i detta är anvisningar på jobb att söka - om det finns tid för detta. I övrigt är all arbetslöshet och allt arbetssökande den arbetslösas eget ansvar och för att den arbetslösa ska göra sina skyldigheter att lämna jobbsökarrapporter är detta den primära uppgiften för dagens arbetsförmedlare och i detta ingår repressalier för den arbetssökande som inte lyder.