Google

Translate blog

söndag 27 april 2014

Ofinansierade förslag nu hos Moderaterna. Nog borde dessa pengar till riskkapitalbolag och jobbskatteavdrag behövts till viktigare saker.Det senaste jobbskatteavdraget lånades det till. Enda anledningen till att det skulle genomföras var att segregationen av arbetslösas ekonomi då skulle bli än högre i förhållande till de med arbete. Det skulle inte heller finnas pengar kvar utan skattehöjningar, om de rödgröna skulle vinna valet, för att ge en mänskligare nivå i ersättning till arbetslösa.

Men skattesänkaralliansen - där moderaterna är faderspartiet - har glömt en sak som högerpartier i alla tider slagits för, ett mycket starkt försvar. Man har chansat i ett Europa likt regeringen i Sverige gjorde under 1930-talet och då andra världskriget bröt ut fanns inget försvar i Sverige. Först efter kriget var vi ett starkt försvarsland.

Man tog inte varning av den uppgående fascismen i Europa under 1930-talets Europa eller Tysklands idéer om att tyskar skulle tillhöra Tyskland, sudettyskarna exempelvis.

Nu är vi i ett liknande läge igen. Europa åt vita.


Men moderaternas tramslinje. Citat: Borg och sannolikt även Fredrik Reinfeldt kommer idag prata om sin arbetslinje kontra oppositionens bidragslinje. Det fungerar säkert bland de frälsta i Svenska mässans lokaler i Göteborg. Men det fungerar allt sämre bland väljarna. Slut citat.

Detta ynkliga tramsande fortsätter, det vet vi, men om vi ser till verkligheten börjar det även att tänkas på försvaret.  Men finns det pengar till detta efter alla idiotiska avregleringar, jobbskatteavdrag och riskkapitalbolags levebröd på skattemedel?

Citat: I skuggan av krisen i Ukraina och Rysslands grova militära inblandning i Ukraina har moderaterna ställt ut löften om höjda försvarsanslag. Slut citat.

Allt går igen, fascismen breder ut sig i Europa. Ryssland börjar visa samma tendenser som Tyskland under slutet av 1930-talet.

Inmarsch i andra länder för att sluta till sig ryska folk. Tyskland gjorde så för att få alla tyska områden in i Tyskland, Ryssland för att få in ryssar i Ryssland.

När kriget kommer och spänningen ökar har Sverige ett uselt försvar.

Idag därför att moderaternas politik koncentretat sig på egoism och oempati. Att sänka skatter för de som redan har arbete och en inkomst på bekostnad av arbetslösas stöd från a-kasseförsäkringen.

Säkert finns många gamla högermän som inget förstår av ”Nya moderaternas” politik av hittills minskade försvarsanslag.