Google

Translate blog

måndag 28 april 2014

Anders Borgs begrepp utanförskap ska tolkas som följer.
När Alliansen kom till makten var följande ett uttalande av Borg:
När Anders Borg 2006 talar sig varm för sina reformer i riksdagen är det samtidigt så många svenskar i arbetsför ålder som inte försörjer sig på egen hand. Det är sjuka och arbetslösa. Det är socialbidragstagare. Men framför allt domineras det såkallade utanförskapet av förtidspensionärer. Slut citat.

Vad svenska folket tolkade det som vet vi att fler skulle få arbete och slippa leva på a-kassan. Fler jobb trodde man och lägre skatter.

Lägre skatter i form av jobbskatteavdrag blev det. Men inga skattelättnader för arbetslösa då de istället - tillsammans med sjuka och pensionärer - skulle betala för denna reform. A-kassan blev istället sänkt med 15 % för de som mest behövde den och dessa fick även stängas in hos en ny sorts arbetsgivare, anordnare av fas 3 platser.

Hemliga anordnare, där de skulle sitta utan uppgifter för att inte konkurrera med seriösa arbetsplatser. Det blev lite hur som helst med det och idag är det med arbetsförmedlingens goda minna tillåtet att göra ordinarie arbetsuppgifter på en plats om fas 3aren säger ja.

Men alla arbetslösa ser jag som att de är i utanförskap. Arbete utan avtalsenlig lön eller helt arbetslös är att vara i utanförskap.

Utförsäkrade från förtidspension eller sjukpenning anser dock alliansen vara att bryta ett utanförskap. De ser utanförskap synonymt med att inte vara arbetssökande.

Att många som utförsäkrades och hamnade i ekonomiska svårigheter tog sitt liv ser alliansen som att det var personer som inte ville bryta sitt utanförskap.

”Arbetslinjen” detta konstiga begrepp som var och en kan tolka efter eget huvud är som jag tolkat det en arbetssökarlinje. Att vara arbetssökande eller ha ett arbete är målet i den så kallade arbetslinjen.

Ju fler arbetssökande desto större möjlighet att fler får ett arbete med en låg lön då a-kassans ersättning kontinuerligt minskar i värde och det då tvingas fram en ny låglönegrupp.

Om det var alliansens mål att öka arbetskraftsutbudet så har de lyckats.

Om målet var att minska arbetskraftsutbudet genom att fler kom i arbete så har de misslyckats.

Själva påstår de att de lyckats, så första alternativet är det rätta att tolka utefter.