Google

Translate blog

torsdag 1 maj 2014

Alliansen otroliga dumheter har skapat socialbidragstagare istället för jobbsökare.Utöver detta har en mängd nya socionomer blivit frustrerade då de ska hjälpa arbetslösa med a-kassa för sin försörjning istället för de som inte har a-kassa.

Istället för att ge arbetslösa en bra a-kassa och därmed ork och lust att söka arbete vid en arbetslöshet har alliansen skapat en hög fas 3are, apatiska ointresserade arbetslösa. Personer som gett upp och som nu enbart ska sända in jobbsökarrapporter månad för månad. En enkel lösning och icketidskrävande akt där arbetslösa kan sända in hur mycket som helst på nolltid nästan om de vill och söker i hela Sverige. Några hundra jobb att söka då blir ett arbete på några timmar om personen har färdigt CV och personligt brev som kan sändas till vilken arbetsgivare som helst om personen söker inom ett specifikt område, ekonomi ex. och har erfarenhet av detta.

Men så sker inte, de långtidsarbetslösa söker inte fler jobb nu då de är apatiska och inte längre bryr sig, de lever istället snålare och snålare efter en allt sämre a-kassa eller socialbidrag. Jobbrapporterna innehåller kanske ett eller några ansökningar för att de inte ska vara tomma och vad som söks blir vad som helst.

Allt detta är alliansens fel! Nya arbetslösa söker säkert mycket arbete den första tiden men efter hand som de får allt fler avslag ger även dessa upp och så ökar långtidsarbetslösheten.

Efter hand som a-kassan i värde minskar då den inte höjts sedan 2002 och ger utöver det 15 % mindre för de mest behövande, de långtidsarbetslösa, får fler o fler söka socialbidrag när alla tillgångar sålts av.

Citat: Av de totalt 252 763 som fick försörjningsstöd 2012 hade bara 15 procent skäl som motsvarar socialtjänstlagens syften med stödet: tillfälliga betalningssvårigheter när hushållet drabbas av oförutsedda utgifter (exempelvis en hög räkning från tandläkaren) eller svårigheter att försörja sig av sociala skäl (till exempel missbruksproblem).

Över 70 000 fick försörjningsstöd därför att de är arbetslösa och inte får någon ersättning alls från arbetslöshetsförsäkringen.

Ytterligare 40 000 fick a-kasseersättning, men måste fylla ut den med försörjningsstöd därför att ersättningen är så låg. Drygt 5 000 arbetslösa fick ersättning i väntan på att deras a-kassa skulle besluta om ersättning och betala ut den. --- Att arbetslösa och sjuka tvingas gå till socialkontoret och söka försörjningsstöd innebär inte bara en integritetskränkande genomgång av deras och deras anhörigas ekonomi. Det minskar också deras chanser att få arbete, hävdar Akademikerförbundet SSR, som hänvisar till både svensk forskning och en rapport från EU-kommissionen.

Socialsekreterarna är inte utbildade för att förmedla jobb. Arbetsförmedlingen prioriterar inte socialtjänstens klienter. Och får du försörjningsstöd, som är behovsprövat, försvinner de ekonomiska incitamenten att börja arbeta.

Ursula Berge sammanfattar:

– Det här är en väldigt tydlig bidragslinje. Slut citat.

Det blev ett långt - men viktigt - citat vilket visar på alliansens otroliga misslyckande och fantasiskapande ideologi som inte höll.