Google

Translate blog

fredag 2 maj 2014

Anders Borg har fastnat i fantasin värld och ideologin som kollapsat för länge sedan fortsätter prägla Sverige och segregationen av arbetslösas ekonomi är grundplåten.Anders Borg kör på och fantiserar vidare i vårbudgeten 2014. Detta tror denne man på.

Citat: Regeringen vill slå vakt om drivkrafterna att jobba, bland annat genom jobbskatteavdraget och ett återhållet ”bidragssystem”. Det sa Anders Borg. Slut citat.

Hur han tror att fler arbetsgivare behöver fler anställda om arbetslösa har en usel ersättning från a-kassan är en gåta. Redan nu finns en otroligt hög arbetslöshet med alliansens politik. Varför arbetsgivare av seriös art då skulle behöva fler i sin produktion är en gåta. Oseriösa kan självklart locka med löner som ligger nästintill skambud, lika låga som den usla a-kassan. Likaså kan dessa utnyttja systemet med alla bidrag arbetsförmedlingen lockar dem med.

På det viset kan vissa företag med osunda lönesättningar konkurrera ut seriösa företag som betalar avtalsenliga löner utan statsbidrag.

Men nog hade det varit bättre med en sund arbetsmarknad där arbetsförmedlingen var kontaktperson mellan den arbetssökande och den arbetslösa och där inga bidrag betalades ut för att anställa. Flertalet av bidragen går till lycksökare på arbetsmarknaden som anställer och avskedar utefter bidragsstorlek och bidragstid.

Citat: Regeringen undviker dock utbildningssatsningar för arbetslösa. Det gör att missmatchningen består, det vill säga att många arbetslösa inte har rätt utbildning för att ta de jobb som faktiskt blir lediga. Med en arbetslöshet på åtta procent hade en riktad satsning för att få fler arbetslösa i arbete behövts.

På samma sätt är det kontraproduktivt att inte heller denna gång höja a-kassan.

Låg a-kassa och utebliven arbetsmarknadsutbildning fortsätter därmed att fungera som hämskor för en dynamisk och flexibel arbetsmarknad med fler i arbete. Slut citat.

Ovanstående citat visar på hur sjuk och ironisk arbetsmarknadspolitiken är. Det finns ingen sans i denna. Enda förklaringen till den är skapandet av en låglönepolitik där det lönar sig att arbeta med en mycket låg lön på grund av den usla a-kassan och jobbskatteavdragen!

En osund arbetsmarknad öppnar sig med lycksökare och iskalla utnyttjare av arbetskraft och lönebidrag skapas efter hand i Sverige av idag, ivrigt påhejad av Anders Borgs politik.