Google

Translate blog

lördag 3 maj 2014

Fas 3:s anordnarbidrag anses av EU som olagligt om det riktar sig till anordnare vilka inte har funktionshindrade som deltagare. Men inget kommer att ske i Sverige.Anordnare vilka använder långtidsarbetslösa i sin produktion eller för ordinarie arbetsuppgifter i sin verksamhet och får stöd i form av anordnarbidrag av staten och slipper betala lön är enligt EU olaglig verksamhet. Den snedvrider konkurrensen.

Undantag är om de som anordnaren får bidrag för är funktionshindrade.

Citat: – De stöd som kan vara aktuella är de som inte har någon direkt koppling till någon funktionsnedsättning, säger Joanna Berlin, chefsjurist på Arbetsförmedlingen. Slut citat. 

Vad kommer då att ske? Ingenting enligt hur jag ser det. Troligen kommer alla fas 3are, vilka är hos en anordnare och gör ordinarie arbetsuppgifter, att klassas som funktionsnedsatta av arbetsförmedlingen. Bara det att en person varit arbetslös så lång tid att denne hamnat i fas 3 ger arbetsförmedlingen möjlighet att klassa denne som funktionsnedsatt, om inte fysiskt genom läkarintyg, som psykiskt genom att denne inte klarat av att hitta ett arbete under så lång tid.

Så att EU:s regler ska kunna få anordnarbidraget i fas 3 att klassas som återbetalningsskyldigt är en omöjlighet idag. Alla skyddar alla och arbetsförmedlingens uppdrag är att lyda statens regler och på alla sätt se till att dessa ska och kan användas enligt alliansens arbetsmarknadspolitik.

Man kan visa på orimligheter i dessa regler och önska förändring, men i slutändan inte mer.