Google

Translate blog

söndag 4 maj 2014

Anordnarstödet för fas 3 are inte olagligt enligt Catharina Nordlander, chef på rättssekretariatet på arbetsmarknadsdepartementet. ”Vi ansvar inte för hur arbetsförmedlingen använder det”.Citat: Har regeringen haft kunskap om att anordnarbidraget i fas 3 skulle kunna vara otillåtet statsstöd?

– Följer man regelverket så kan det inte bli otillåtet statsstöd.

Har du någon åsikt som rättschef, är det otillåtet statsstöd? Vad är din tolkning?

– Det är upp till Arbetsförmedlingen att ha rutiner och regler. Hur de jobbar med frågan har jag inte ansvar för.

--- Har arbetsmarknadsdepartementet något ansvar i det här?

– Regelverket är det inget fel på. Det handlar om att Arbetsförmedlingen har ansvar för de här frågorna. Slut citat.

Alliansens ordergivning till arbetsförmedlingen innebär att allt ska ske enligt direkta direktiv ingen egen tolkning av dessa får ske. Därför påstås nu att alla anordnarbidrag som ges är arbetsförmedlingen ansvarig för att de betalas ut till anordnare som följer de regler som regeringen bestämt. Om fel begås är det arbetsförmedlingen som blir skyldig.

Alliansen gör aldrig fel och kan inte ställas till ansvar!

Säkert finns denna klausul i reglerna försäkringskassan fått. Friskrivning av ansvar från alliansen.

Lägg ner fas 3 och kasta ut alliansen efter valet 2014 och vi får ett mänskligare samhälle!

Ingen fas 3idioti och en arbetsmarknadspolitik som kanske kan fungera, inte som nu en som garanterat inte kan fungera och som visat att så vartr fallet under flera år nu.