Google

Translate blog

måndag 5 maj 2014

Lösningen på arbetslöshen är bland annat förändring av arbetsförmedlingen plus fler arbetsförmedlare och nytt radikalt förändrat arbetssättFörändring av arbetsförmedlingens resurser och arbetsuppgifter är enda möjligheten till att få en effektivare arbetsinsats mot arbetslösheten.

Idag ska alla arbetslösa sända in en rapport varje månad på sökta arbeten. Detta är idioti.

Istället bör arbetsförmedlingen efter det att en person hamnat i jobb och utvecklingsgarantin varje månad sända in en rapport till arbetsmarknadsdepartementet där då tjänstemän ska kolla vad arbetsförmedlingen gjort för varje enskild  person månad för månad  för att få denne i arbete.

Detta ska godkännas innan det sänds in av den som är i jobb och utvecklingsgarantin genom att denne skriver under på den hjälp som fåtts. Hjälpen ska vara mycket konkret och omfattande.

Den som hamnat i Jobb och utvecklingsgarantin har nämligen garanterat uttömt sina resurser i form av kontakter och även sökt arbeten utan resultat. Här är fortsatt enskilt jobbsökeri  av individen själv meningslöst.

Dock kan ev jobbsökar-rapporter till viss del ha ett syfte för att kontrollera att de som ännu är enbart arbetslösa och inte hamnat i jobb och utvecklingsgarantin kontrolleras, genom  att kontrollera att dessa som ännu har möjlighet att genom egna resurser få ett arbete gör vad de kan.

Fas 3 däremot skulle ingen hamna i om ovanstående genomfördes.

Kravet på den arbetslösa i jobb och utvecklingsgarantin ska dock vara att denne inte nekar till det arbete arbetsförmedlingen hittat för denne. Om så sker ska a-kassa eller andra ekonomiska sanktioner utfalla. Självklart ska hänsyn till uppgifter vara så de passar en persons fysiska möjligheter och även psykiska. Dessa ev handikapp ska utredas  omedelbart innan denne hamnar i jobb och utvecklingsgarantin.

Den som absolut anses ickeanställsningsbar  ska  få sjukersättning och inte ta upp platser för de som är anställningsbara.

I övrigt skulle det även idag vara självklart att a-kassans nivå ska ligga på samma köpkraftsnivå som den hade 2002. En återställning måste göras så den blir en försäkring det går att leva på.

Så länge vi har en totalt havererad arbetsmarknad när det gäller arbetslösheten ska vi inte ta ordet omställningsförsäkring i munnen. Det blir enbart ett hån mot den som inte fått hjälp till ett arbete när dennes egna möjligheter tömts.

Sedan kan det diskuteras om alla dessa bidrag till företag för att anställa ska finnas de är ofta enbart konkurrenshämmande då det ger fördelar till företag som i många fall enbart anställer för bidragens skull medan andra företag konkurrerar med kollektivavtal och seriös lönesättning utan bidrag. Många tillfälliga lycksökare i företagande startar idag upp med arbetskraft som staten betalar för och konkurrerar med detta på den öppna arbetsmarknaden och konkurrerar med seriösa företag vilka då kan få till följd att dessa konkurreras ut.

Vinster i välfärden inget majoriteten av svenskar önskar men enbart Vänsterpartiet önskar ett förbud.Kommunistskräcken är djupt rotad i svenskarna efter all propaganda mot vänsterpolitik. Ofta är det mer accepterat att ultrahögern tar till våld på gator och torg än att ultravänstern gör det.

Det har vi sett ända sedan revolutionen i Ryssland 1917. Man såg inte milt på vänsterpartierna under 1930-1940 talets Tyskland medan man accepterade nazismen. I Sverige internerade man kommunister medan nazister gick fria och propagerade, dock utan att flertalet svenskar tog deras budskap som sitt. Men ändå tillräckligt många för att det skulle vara en krass stämning i Sverige under krigsårens första tid.

Det kalla kriget ökade kommunistskräcken ivrigt påhejad av högerpartierna och även Socialdemokraterna.

Därför är Vänstern i Sverige idag för många synonymt med Sovjets kommunsim och skräcken stor för att de ska få makten. Stor rädsla - men även stor okunskap om hur det ser ut idag.

Vänsterpartiet är idag det enda parti i Sverige som vill ha bort lycksökarna inom skola, vård och omsorg, vilka enbart vill tjäna pengar på svenska folkets skattepengar och spara in på vård, skola och omsorg på skilda sätt för att maximera sin vinst på utsatta och även skolbarns väl och ve.

Vi ser dock att fler numera retat upp sig rejält och vågat visa detta genom att ge sitt stöd åt vänstern.

Men inte reagerar Socialdemokraterna på detta genom att även de gå ut med löftet att stoppa vinster i välfärden.

Alliansens ideologi att tjäna pengar på allt som går att tjäna pengar på och att sänka skattetrycket för de välbeställda eller de med ett arbete är inget nytt, dess ideologi har funnits sedan Hedenhös men getts uttryck i olika former.

Idag har arbetare getts så mycket extra i skattelättnader att de i stort antal kan tänka sig att behålla moderaterna med svanspartier, vilket aldrig kunnat ske under merparten av 1900-talet efter det att rösträtten blev allmän.