Google

Translate blog

tisdag 6 maj 2014

Fredrik Reinfeldt tramsar vidare i sin segregationspolitik och sitt utanförskapande drömmeri om Sverige.Citat: De vill därtill kraftigt bygga ut bidragssystemen, med högre ersättningsnivåer och höjda tak i a-kassan och i sjukförsäkringen, vilket försämrar drivkrafterna för jobb och leder till minskad sysselsättning.

--- Under Socialdemokraterna 2002–2006 förtidspensionerades i stället över 300.000 personer. De fick inte tillhöra arbetskraften och räknades därför inte som arbetslösa--- Under Alliansregeringen har arbetskraften vuxit med 350,000 människor. Fler står nu närmare ett jobb. Slut citat.

Läs noga vad som står här i citatet och tänk efter. Vad som sägs är att utanförskap är att inte vara arbetssökande eller arbetslös. En person som är sjuk ses därför av alliansen som utanför. Utanför blir synonymt med inte arbetslös. När man tolkar utanförskap så har självklart alliansen minskat utanförskapet - genom att utförsäkra sjuka till arbetssökande!

Men är det så vi vanliga svenskar ser på begreppet utanförskap? Jag ser utanförskap som att inte kunna leva på sin inkomst oberoende om denna är lön, sjukpenning, a-kassa eller pension. I detta kan man då inte konsumera vad man vill, inte laga sina tänder, inte bo var man vill. Det kallar jag utanförskap. I förlängningen segregerade personer i utanförskap.

Att vara arbetssökande är att vara i utanförskap, inte som alliansen anser att det ska tolkas som, att vara arbetslös är att ha brutit utanförskapet.

Alla eller merparten av den ökande arbetslösheten kommer därför, vilket även står i citatet, från utförsäkrade från sjukpenningssystemet, detta är alliansen stolt över och Fredrik Reinfeldt framhäver detta som något som människor ska värdera…

Även att a-kassan ligger fast på samma nivå, minus 15 %, som 2002 ska man se som något alliansen är stolta över. Jag ser detta som skamligt och segregerande ekonomiskt av människor. Ingen får arbete lättare för att den får sämre a-kassa. Ingen arbetsgivare anställer i första hand den med låg a-kassa. Inga fler arbeten skapas för att a-kassan är låg och jobbskatteavdragen finns. Ingen söker och får lättare arbete för att de har låg a-kassa.

Därför kom nästa dumhet jobbsökar-rapporteringen. Nu tvingas alla arbetslösa söka något arbete i månaden men likväl finns så många arbetslösa som gett upp att många inte rapporterar.

Inte ger rapporteringssystemet fler arbeten.

Alliansens politik är trams och ord utan substans mer än som ekonomiskt utanförskapande och segregationsskapande av sjuka och arbetslösa!