Google

Translate blog

onsdag 7 maj 2014

Fas 3 bidrag till anordnare kan i många fall vara olagliga bidrag.Citat: Arbetsförmedlingen har i ett dokument slagit fast att Fas 3-bidrag kan vara olagliga. Men skrivelsen skickades aldrig till regeringen. I stället fick regeringen besked att det inte finns några problem med statsstöd till företag.

Allt sagt för att skydda alliansens fasta punkt i arbetspolitiken fas 3 och dess anordnare vilka löser arbetsmarknadens huvudproblem långtidsarbetslösheten och statistiken av vilka som ska räknas som arbetslösa. De som används eller sitter av tiden hos en fas 3 anordnare räknas inte som arbetssökande och ses i statistiken som inte arbetslösa.


Citat: Regeringen får nu kritik för bristande styrning av Arbetsförmedlingen.  Regeringen har lagt över ansvaret på Arbetsförmedlingen att kontrollera att inga olagliga statsstöd betalas ut.
- Det verkar vara en regleringsmetod som inte fungerat särskilt bra, säger myndighetschefen Jörgen Hettne. --- Enligt regelverket är övre gränsen för olagligt statsstöd cirka 1,8 miljoner kronor under en treårsperiod.  Under de senaste tre åren har 48 Fas 3-företag fått över två miljoner bidrag från Arbetsförmedlingen. Slut citat.

EU reagerar med att anse att stödet för gratisarbetare i fas 3 är konkurrenshämmande. Men det ska döljas av vår arbetsförmedling alternativt ges någon klausul som undantar Sveriges politiska spjutspets i arbetsmarknaden fas 3 till att ses som rumsrent även av EU.

Döljandet är på väg…