Google

Translate blog

lördag 10 maj 2014

Anders Borg, varför i helv… talar du om ev. sänkt skatt för pensionärer när ni först medvetet sänkt den för anställda och därigenom indirekt höjt den först?!


Skatt efter inkomst oberoende av vad denna kommer från är något som i Sverige numera hör till historien. Skatter är numera en fråga om orättvis beskattning där de svaga ska betala mer och de med en inkomst från arbete ska betala mindre.


Stefan Löfven föreslår nu en liten återställare i rättvis beskattning för pensionärer men lämnar samtidigt de absolut sämst ställda ekonomiskt, de arbetslösa, utan hopp om en rättvis beskattning .

Anders Borg påstår att sänkning inte kan göras just nu men i framtiden kan även alliansen tänka sig en sänkning för pensionärer. Men varför införde man då den orättvisa beskattningen genom alla dessa jobbskatteavdrag, vilka inte är något annat än en orättvis beskattning. Förr betaldes skatt efter bärkraft (inkomst) Oberoende av om pengarna kom från a-kassa, jobb,  pensioner eller sjukpenning.

var Sverige ett samhälle utan segregation inbyggt i skattesystemet.

Idag är det segregationstanken som genomsyrar skattesystemet.

Utanförskapet är inbyggt i detta. Alliansens tolkning av utanförskap innebär att den som blivit arbetssökande och utförsäkrats från sjukpenningssystemet har brutit sitt utanförskap. Utanförskap innebär för dessa alliansvänner att den som söker eller ska söka arbete inte är i utanförskap.

Det handlar inte om ekonomiskt utanförskap i dessa tokars värld som kallar sig moderater eller är medlemmar i svanspartierna och ja-sägarna till moderaterna ekonomiskt utanförskap existerar inte i deras värld.

Citat: Skattebetalarnas kartläggning får pensionärer betala betydligt mer i skatt än löntagare som en följd av att de inte får del av jobbskatteavdragen. Ett sammanboende pensionärspar med en genomsnittspension har under åren 2007-2014 betalat 104,000 kronor mer i skatt jämfört med löntagarhushållet i samma inkomstklass.
– Det finns en djup orättvisa i att pensionärer och löntagare beskattas olika
---  – Det är fel att pensionärer betalar högre skatt än vanliga löntagare, säger Socialdemokraternas ekonomiskpolitiska talesperson Magdalena Andersson till Expressen. Slut citat.

Ja, det är fel. Men är det inte lika mycket fel att ex. arbetslösa med en idag usel a-kassa som legat still sedan 2002 minus inflationsskydd och minus 15 % av denna för de långtidsarbetslösa betalar lika hög skatt idag som 2006?!

Inga jobbskatteavdrag för dessa inte ens fast de ses i statistiken som sysselsatt i fas 3 och gör ordinarie arbetsuppgifter på en arbetsplats mellan 8.00 -17.00. Med enbart fyra veckor tillfälligt uppehåll per år i motsats till de med riktig lön som har minst fem veckors semester.