Google

Translate blog

måndag 12 maj 2014

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson drar stora växlar på de första fas 3arnas feghet och rädsla för repressalier om de inte sa sig trivas i fas 3.


Citat: – Arbetsförmedlingen har gjort en utvärdering av sysselsättningsfasen och den visar att sju av tio är nöjda med den plats man har. Slut citat.

”Nöjda” med en a-kasse ersättning som legat fast sedan 2002 minus 15 % för fas 3 are, alternativt försörjningsstöd. ”Nöjda” med att sitta av tid eller göra riktiga arbeten utan lön mellan 8.00 - 17.00 fem dagar i veckan.

Inte få semester på lagstadgade fem veckor som för andra som gör riktiga arbeten, utan enbart få ett tillfälligt uppehåll av att vara på sin plats, om man samtidigt är tillgänglig för arbetsförmedlingen.

Inte få jobbskatteavdrag på sin ersättning - som arbetskamraterna med avtalsenlig lön får - på de företag där man gör riktiga arbeten.

I statistiken anses man som sysselsatt och inte som arbetslös men likväl tvingas man att leva på en usel a-kassa eller försörjningsstöd.

Tror Elisabeth Svantesson verkligen att dessa människor är nöjda?! Ironiskt ser hon dem garanterat som löjliga människor som är på rätt plats.

Men kom ihåg att det är människor som skrämts till tystnad av rädsla för att hamna ur askan i elden om de inte accepterar sin behandling och plats.

De riskerar att kastas ur fas 3 och då får de ingen ersättning alls, varken en usel a-kassa eller försörjningsstöd, då de då inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

Att som Elisabeth Svantesson uttala sig om att dessa personer trivs är en skam! De första fas 3arna, vilka uttalandena kommer från, det var 2011 dessa frågor ställdes till skrämda fas 3are. Deras feghet har fått fas 3 att bestå.

Detta då dessa fegisar uttalade sig i samband med att riksdagen hade majoritet för att stoppa anvisningarna till fas3. Men då fegisarna sa sig ”trivas” tog alliansen detta som att oppositionens majoritetsbeslut att stoppa fas 3 inte fanns hos fas 3arna, utan istället ville de i fas 3 behålla fas 3.

Men då begreppet fas 3 fått negativ klang ändrade man namnet till ”sysselsättningsfasen” och körde vidare, deltagarna ”trivdes” ju - varför stoppa något människor trivdes med, både deltagare och anordnare?!

Jag påstår därför att de fas 3are som den gången av feghet eller dumhet sa sig ”trivas” i fas 3 är skulden till att de senare fas 3arna kom till.

Ansvaret för att fas 3 finns är fegisarna som den gången sa sig vara nöjda med att leva på existensminimum och utnyttjas av anordnare.