Google

Translate blog

torsdag 15 maj 2014

Arbetslösheten ligger still - inget händer - fler svenskar håller arbetslösheten uppe på hög nivå.


Citat: Var sjätte anställd hade ett tillfälligt jobb i mars. Det motsvarar 695 000 människor med tillfälliga jobb.

Samtidigt växer arbetskraften – det vill säga summan av alla som har jobb och alla arbetslösa. Det visar att befolkningen växer och att fler numera bokförs som arbetslösa än som sjuka.

Det här betyder också att andelen människor som har jobb inte ökar. Siffran var 65,9 procent både i mars 2013 och i mars 2014. Slut citat.

Varför inte arbetslösheten minskar fastän fler är sysselsatta år för år är att en ond spiral håller arbetslösheten uppe eller till och med ökar den.

Svaret är att det fortsatt kommer många flyktingar till Sverige som inte åker hem igen när förhållandena i deras hemländer förbättrats.

Svaret är att sjuka utförsäkras och istället stämplas som arbetslösa.

Här finns svaret på varför arbetslösheten är hög och inte minskar.

Sedan har vi de arbetslösa i fas 3 exempelvis, utanförskapets sista anhalt i arbetslöshetens Sverige. Men dessa olyckliga själar räknas inte in i arbetslöshetsstatistiken som arbetslösa eller arbetssökande fast de är detta, då de anses vara sysselsatta som gratisarbetande.

Att vara arbetslös eller inte blir då en tolkningsfråga där regeringen har tolkningsföreträde.

Därför kan alliansen påstå att arbetslösheten minskat då de med detta ser att fler är sysselsatta idag än 2006. Men att det samtidigt blivit en högre andel arbetssökande än då räknas inte som att arbetslösheten har ökat.

Så fifflas det med siffror för att ge sken av att allt blivit bättre eller av de rödgröna att allt blivit sämre. Beroende av vad man vill visa tar man fram siffrorna utifrån olika material men inom samma område.