Google

Translate blog

fredag 16 maj 2014

Hur många vet att riktiga arbeten i fas 3 är tillåtet sedan 2011?


Citat: I drygt ett par år var allt som liknar riktiga jobb förbjudet i fas 3. Förbudet avskaffades på hösten 2011. Nu förekommer både arbete och påhittade aktiviteter - som att skriva en bok om en gammal människas liv - för att nu ta ett exempel.

Både arbete och skapade aktiviteter är med i granskningen. Juristerna är inte klara med vad som ska definieras som affärsverksamhet. Anordnarbidrag till kommuner och landsting kan vara olagligt statsstöd om de sysslar med affärsverksamhet. Slut citat.

I fas 3 var det från början inte tillåtet att konkurrera med den seriösa arbetsmarknaden med gratisarbetare i fas 3 och samtidigt få anordnarbidrag på 5000 kr per fas 3are.

Men sedan 2011 är det rena vilda västern på fas 3 marknaden. Men hur många svenskar och hur många företagare vet att hemliga anordnare av fas 3platser utan problem kan använda fas 3arna till riktiga arbeten och konkurrera ut seriösa företagare med gratis arbetskraft och ett bidrag på 5000 kr i månaden skattefritt för besväret att ha dessa gratisarbetande?

Nog är fas 3 en lukrativ inkomstkälla för företagare som förstått denna möjlighet och inte har några skrupler på att utnyttja de utslagna på arbetsmarknaden som inkomstkälla. Den anordnare som inte har ett företag kan istället samla så många fas 3are som möjligt i en eller några billiga lokaler och skaffa in stolar, bord och några datorer och kalla sin verksamhet jobbsökaraktiviteter på eget ansvar åtta timmar om dagen och samla in anordnarbidraget för alla dessa personer och leva gott på detta.

Detta är alliansens lösning på långtidsarbetslösheten.

Samtidigt ses dessa fas 3are som sysselsatta och ingår inte i arbetslöshetsstatistiken.