Google

Translate blog

lördag 17 maj 2014

Svenskar negativa till skattesänkningar. Svenskar negativa till vinster i välfärden.


Vad innebär detta för alliansens politik? Absolut ingenting. Planerna på nya jobbskatteavdrag och fortsatt vinstuttag för riskkapitalister i välfärd och skola fortsätter.

Alliansen är som ett tåg på räls, det finns bara en väg att köra på rälsen.

Hos alliansen kallat ”arbetslinjen” en linje som innebär segregation och utanförskapande men i alliansens värld att göra sjuka till arbetssökande och arbetslösa till arbetande objekt i fas 3 om inget arbete kommer i tid för en arbetssökande.


Citat: Svenskarna är skeptiska till skattesänkningar, vill inte ha privatiseringar och säger nej till att välfärdsföretag ska få plocka ut vinster.

– Inom alla partier finns det en klar majoritet mot vinstutdelning inom skattefinansierad vård, skola och omsorg, säger Lennart Nilsson, docent i offentlig förvaltning. Slut citat.

Undersökningen varifrån citatet kommer är från den årliga SOM-undersökningen från Göteborgs universitet.

Alliansen låtsas inte om resultatet utan planerar istället för ett sjätte jobbskatteavdrag så fort det finns pengar för detta, annars måste de låna även till detta. Igenom måste det snarast enligt alliansen, annars finns risken att klyftan mellan de med arbete och de utan inte minskar tillräckligt snabbt och alliansens mål försenas att få en låglöneklass.

Det går ju inte bara att ha en låglöneklass av arbetskraftinvandring från Polen och andra länders invånare - även svenskar måste ingå.