Google

Translate blog

söndag 18 maj 2014

Denna allians med sina idiotpåfund av avregleringar. Bilbesiktningen senaste dumheten som inte fungerat. 
 
Avregleringen av marknaden för bilbesiktning har inte lett till lägre priser. I stället steg snittpriset för en besiktning med 13 procent under 2013, konstaterar Transportstyrelsen i en ny rapport.


--- På många mindre order har avregleringen inte heller lett till ökad konkurrens, i stället har lokala monopol bildats. Slut citat.

Billigare och valmöjligheter var slagordet när alla dessa avregleringar kom. Elmarknaden, apoteksmonopolet, järnvägen, skolan och vården. Allt detta blev kaos och dyrt för alla.

Men även bilbesiktningen hör till gruppen fördyrande genom avreglering.

Kanske det blivit lättare och snabbare att få en tid hos en besiktare med avregleringen. Men var bilägarna beredda på att det även skulle bli dyrare?

Ja, troligen de med allianssympatier. Dessa betalar vad som helst för att få privatisera Sverige och segregera arbetslösa ekonomiskt och slänga ut sjuka ur sjukförsäkringen.

De vet att målet hägrar, ett paradis för företagare av alla slag och en låglöneklass i Sverige, vilket är enklare än att ta in utländsk arbetskraftinvandring för detta som de gör nu.

Det är ju enklare om man kan tala svenska med sina arbetare.

Men vi andra som inte har detta som mål vi är inte nöjda med alla dessa onödiga fördyrningar av alla de slag för att alliansen ska leka avregleringspolitik och lura svenska folket med att det blir billigare och ger valmöjligheter.

Alla är inte nöjda med att betala vad som helst för nöjet att välja mellan olika utförare då det inte ger mer än just detta, valmöjligheter och fördyrningar.