Google

Translate blog

torsdag 22 maj 2014

Alliansen vägrar lagstifta om kollektivavtal för billig arbetstagarkraft fast EU säger ja till detta.


Citat: Spelplanen har förändrats. Tre nya direktiv gör det lättare att kräva kollektivavtal och miljöhänsyn, hävdar en internationell EU-expert. Frågan är bara hur långt Sverige vill gå.

--- Då finansutskottet tidigare i år behandlade motioner om att det skulle bli möjligt att ställa krav på kollektivavtal och miljö sa det nej. Riksdagens utskott ville inte inskränka den fria marknaden inom EU och hänvisar till EU-rätten.

Detta trots att förutsättningarna har förändrats.

Den 15 januari i år sa Europaparlamentet ja till tre nya direktiv som påverkar den offentliga upphandlingen. EU-länderna ska nu föra in direktiven i sina nationella lagar. Slut citat.

Mycket av alliansens politik strävar efter att få fram en låglöneklass i Sverige vilket skulle vara svårare om regler kom som tvingade upphandlade företag från Europa att ge samma lön som exempelvis svenska byggjobbare har.

Det skulle då bli svårt att få en låglöneklass inom bygg eller andra områden.

Kom ihåg ”arbetslinjen” är  skapelsen för att få fram en låglöneklass i Sverige genom att få fler arbetssökande i omlopp som genom usel a-kassa i framtiden ska tvingas ta mycket lågt betalda jobb.