Google

Translate blog

fredag 23 maj 2014

Millionprogrammet löste Sveriges bostadsbrist. Bevis för att socialdemokraterna kan lösa bostadsbrist vilket alliansen visat sig inte kunna (eller vilja).


Under 1950-talet var bostadsbristen akut. Men då vi hade en socialdemokratisk regering var snart bostadsbyggandet igång och resulterade i ca en million nya lägenheter vilka var byggda med statliga lån som fick hyran att ligga på en nivå så alla hade råd.

Idag har vi bostadsbrist igen. Men en borgerlig regering. Dessa har istället i första hand försökt få byggt fler bostadsrätter. Det passar de med kapital.

Utöver detta har de försökt få allmännyttan att sälja ut sina lägenheter för att skapa fler bostadsrätter.

I tredje hand kom för ett tag sedan möjligheten för villaägare att tjäna en extra hacka genom att tillåta något större friggebodar för att hyra ut som bostad med egenrättig rätt till vilken hyra som helst.


Om denna allians av egoister och segregationskapande regim försvinner ut i historiens dimma kommer åter ett bostadsbyggande där hyresnivån kan bli rimlig för att ge alla möjlighet till en ny hyresrätt!

Citat: Förslaget innebär att det statliga bolåneföretaget SBAB får i uppdrag att bli en motor för byggandet. Bolaget ska enligt förslaget få ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor som ska lånas ut till byggprojekt som annars inte skulle blivit av. --- –Vi vill att dem ska användas framför allt till att bygga hyresrätter. Slut citat.

Bra, men naturligtvis anser inte Finansmarknadsminister Peter Norman (M) detta, utan ser hot mot alliansens skapade segregationslinje på bostadsmarknaden genom detta.

Citat: Norman hävdar till skillnad från Löfven att S-förslaget innebär subventioner av hyresrätter, något som togs bort i samband med 90-talskrisens nedskärningar som borgerliga genomförde tillsammans med Socialdemokraterna för att sanera statsfinanserna.

– Då riskerar man felinvesteringar i en sektor som är så vital för hela samhällsekonomin. Slut citat.

Under 1990-talet var det överskott av hyresrätter, det var en annan tid så här var det möjligt att spara.

Idag har bostadspolitiken havererat som allt annat under alliansens segregationspolitik.

Så Peter Normans ord ska tas för vad de är, ett skydd för alliansens segregationspolitik, och skapandet av detta vill självklart Peter Norman inte haverera - då skulle ju hyresrätter åter igen börja byggas i större antal.