Google

Translate blog

måndag 26 maj 2014

Motsägelsefullt uttalande i Expressen igen. FAS 3 är pensionens väntrum. Arbetsförmedlingen ska söka jobben - inte den arbetslösa.


Läs och le: På bara en vecka har skattegapet mellan löntagare och pensionärer seglat upp som en av de hetaste valfrågorna. Samma socialdemokrater som har predikat att valet står mellan välfärd och fortsatta skattesänkningar utlovar nu själva sänkningar i mångmiljardklassen.

Varifrån ska de pengarna tas? Slut citat.

Svar, förhoppningsvis inte från samma plats som det femte jobbskatteavdraget, genom att låna pengar och öka statsskulden. Detta är vad alliansen gjorde. Problemen har skapats av alliansen genom att sänka skatten för de med arbete och låta skatten och ersättningen i a-kassa m.m. ligga kvar på samma nivå som 2002.

Inte nog med detta, skattehöjningar har även skett av kommunalskatten i många kommuner sedan dess, så skatten har inte alltid legat still för de med pension, a-kassa eller de som är sjuka utan den har även höjts.

Hade inte dessa orättfärdiga segregerande skattesänkningar kallade jobbskatteavdrag införts hade vi inte haft debatten om pensionärsskatt och det stora glapp i pengar som numera finns mellan de med arbete och de utan.

Vi hade använt pengar till en rimlig a-kassa och en bra vård och äldrevård.

Alliansen borde skämmas vilka skriker ut sin avsky för arbetslösa i tid och otid! Att tala om att arbetslöshetsförsäkringen är en omställningsförsäkring är enbart riktigt om man med detta ser det som en omställning till socialbidrag. Ingen får lättare arbete med en arbetsförmedling som inte förmedlar arbeten och kontakter, utan istället kontrollerar ett meningslöst jobbsökeri från de långtidsarbetslösa.

Ansvaret för arbetslösheten måste gå från den arbetslöse till arbetsförmedlingen. Stoppa jobbsökeriet helt, detta ska arbetsförmedlingen göra för den arbetslöse efter det att denne hamnat i jobb och utvecklingsgarantin. En arbetslös utan kontakter hamnar i fas 3. Likt gamla långvårdavdelningar som kallades dödens väntrum är fas 3 pensionens väntrum.

Arbetsförmedlarna ska söka arbete och kontakter för de i jobb och utvecklingsgarantin. Innan dess ska den arbetslöse själv uttömma sina jobbkontakter.

Den arbetslöse ska ha en bra a-kassa, men kastas ut ur denna om denne missköter sig eller inte tar detta arbete som arbetsförmedlingen ordnar fram.

Så enkelt är det om det ska fungera.