Google

Translate blog

tisdag 27 maj 2014

A-kassan ett fiasko idag Återställ den snarast till 1980-talets 100% av lönen och skatten önskar den sunda delen av svenska folket återställa till samma skattesats för alla.


Citat: Bara fyra av tio arbetslösa får ersättning från a-kassan. Det är näst intill en halvering jämfört med 2006. Den minoritet som lyckas kvala in får allt mindre i ersättning från a-kassan. På fem år minskade ersättningsnivån från 70 till 43 procent av lönen 2011.

--- Allt fler är hänvisade till att ansöka om socialbidrag.. Slut citat.

Alliansen har lyckats få svenska folket att se med skam på att få ersättning vid arbetslöshet. Mig veterligt är arbetslöshetsförsäkringen tillsammans med sjukförsäkringen de enda försäkringar som numera upplevs som skamfyllda.

Inte upplevs det väl som skamfyllt att få ut pengar från hemförsäkringen eller bilförsäkringen om en skada skett?!

Men när den värsta skadan sker - att bli arbetslös eller sjuk - då har alliansen lyckats få det skamfyllt att få ut pengar på dessa försäkringar!

Därigenom har alliansen lyckats få svenska folket att acceptera ovanstående som det står om i citatet.

Något som aldrig lyckats för tjugo eller ens tio år sedan.

Stefan Löfven är även skrämd för att tala om en höjning till vettig nivå av arbetslöshetsförsäkringen, vilket ska vara till den köpkraftsnivå och det inkomsttak den hade 2002 plus inflationsskydd.  En skattesats lika för alla vilket nu även svenska folket visat sig stötta.


Det bästa vore arbetslöshetsförsäkringen  hade samma nivå som den hade en gång under 1980-talet 100 % av lönen personen hade innan arbetslösheten. Men då ska stenhårda krav finnas på arbetsförmedlingen att med alla medel skaffa nytt arbete till den arbetslöse.

Utan avbrott ska sökandet ske tills arbete blivit resultatet, om personen kan arbeta. Om inte,  förtidspension så personen inte tar plast på arbetsförmedlingen, en icke anställningsbar person ska inte ta upp resurser.


Citat: I Socialdemokraternas vårbudget nämns knappt a-kassan, till exempel. Slut citat.

A-kassan borde vara en av de mest diskuterade frågorna i valet!

Detta borde vara alliansens akilleshäl då de spottar på de arbetslösas möjlighet till försörjning!