Google

Translate blog

torsdag 29 maj 2014

Fredrik Reinfeldt konstruerade bidrags-Sverige och snart arbetar alla genom bidrag till arbetsgivare.


Citat: Subventionerade jobb är den dyraste satsningen i regeringens arbetsmarknadspolitik. I år beräknas bidragen till löner kosta 23 miljarder. Tio miljarder går till långtidsarbetslösa. Av den summan går två tredjedelar till nystartsjobb åt de arbetslösa som har bäst chanser att få jobb ändå, utan statliga bidrag till lönen. --- Antalet subventionerade jobb ökade från 75 000 till 130 000 mellan 1996 och 2013. I år räknar Arbetsförmedlingen med 139 000 subventionerade jobb. Slut citat.

Utöver detta betalas det ut 1,3 milliarder till anordnare i bidrag som låser in långtidsarbetslösa i meningslöshet för användning till modern form av slavarbete utan lön.

Alliansen har skapat ett bidragssamhälle där konkurrensen på arbetsmarknaden har satts ur spel.

Samtidigt har denna dårarnas regim tagit bort möjligheten till försörjning för de som arbetsförmedlingen inte brytt sig om att hjälpa till ett nytt arbete.

De utan kontakter, vilka enligt alliansen ska sysselsättas med att sända in jobbsökarrapporter varje månad, till glädje för ingen och till irritation för de arbetsgivare som överhopas av dessa ansökningar om de inte filtrerar sin e-post.

Alliansens lek med att omforma Sverige till ett samhälle för de som lyckas få ett arbete fortsätter.

Övriga ska enligt denna dårarnas regim skylla sig själva då de inte kan sälja sig själva eller har blivit sjuka.