Google

Translate blog

fredag 30 maj 2014

Fredrik Reinfeldt skapar ett låglöneland och visar här prov på hur okunniga svenska arbetare anses vara av alliansen.


Citat: Varför kan man ha folk anställda utan fast jobb sju år i rad? frågade Socialdemokraternas Mikael Damberg i dagens EU-debatt i Riksdagen.

Reinfeldt svarade. Flera gånger.

Det är för att ”minska trösklarna in på arbetsmarknaden”, sa han.

Och det mer udda svaret: ”Låt löntagarna säga sin mening med fötterna.”

--- Han menar alltså att tillfälliga jobb, sms-påhugg och osäkra anställningar är ett system där löntagarna har en maktposition.

De sitter tydligen hemma i lugn och ro, går igenom de jobb som erbjuds och väljer det ställe där de får bäst villkor. Slut citat.

Svar som detta var vad Fredrik Reinfeldt vräkte ur sig utan att förstå hur illa han framstod med dessa svar vid den ekonomiska debatt som sändes i teve för ett tag sedan.

Karlen är otrolig i naivism. Men även i hur lite han anser människor förstår av sin verklighet, genom denna syn tror han att han får fler väljare bland de som han egentligen säger sig regera för, de med en trygghet och ett arbete på bekostnad av de utan arbete och trygghet.

Han tror att de med arbete röstar på honom med uttalanden likt ovan i citatet.

Sanningen är annars följande. Citat: Reinfeldt och alliansregeringen vill säkra ett ständigt flöde av billig arbetskraft för de arbetsgivare som inte vill betala skälig lön och som inte vill tillhandahålla skäliga arbetsvillkor.

Det är inte en starkare maktställning för arbetstagaren som eftersträvas. Det är en svagare.

Att ”sänka trösklarna in på arbetsmarknaden” är i klartext en omskrivning för att göra arbetskraften billig för arbetsgivaren, en arbetskraft som, tvärs emot Reinfeldts bild, inte ställer krav. Slut citat.

Vi ser denna ombildning av arbetsmarknaden genom en allt lägre och lägre a-kassa, vilket som mål har skapandet av en låglönegrupp i samhället.

Fas 3 är första målet för att skrämma de som är arbetslösa och ännu inte hamnat i denna fas. De ska skrämmas för långtidsarbetslöshet till att sälja sig själva till så låg kostnad att de kan få arbete. De i fas 3 ska vara ett skräckexempel på vad som annars sker.

Skapandet av ett låglöne-Sverige pågår för fullt - genom alliansens arbetsmarknadspolitik.