Google

Translate blog

lördag 31 maj 2014

Arbetsförmedlares ord: Vi hjälper i första hand den som tjatar om hjälp till nytt arbete, de tysta bryr vi oss inte om. Dessa får skylla sig själva om de förblir arbetslösa. Deflationen arbetslösas räddning.


Citat: idag finns det varningssignaler om att Sverige kan vara på gränsen till deflation – negativ inflation. Slut citat.

Detta är naturligtvis riskfyllt då det innebär en större risk för att fler lånar mer och det i framtiden kan ge en bostadskrasch.

Annars är det perfekt för den som tvingas leva på a-kassa då priserna ligger still eller till och med sänks. A-kassan har ju legat still minus 15 % och inget inflationsskydd eller någon skattesänkning av densamma sedan 2002. Undantagsvis har den beskattats hårdare om personen bor i en kommun där kommunalskatten höjts.

Så länge vi har allianspolitiker vid makten är negativ inflation bra för Sverige.

Från det ena till det andra, det finns dårar inom arbetsförmedlingen som ännu idag utan tanke påstår att det är den arbetslösa själv som ska ta ansvar för sin arbetslöshet. Som påstår att en arbetsförmedlare i första hand hjälper den arbetssökande som ställer krav på hjälp inte den som knäckts av sin arbetslöshet.

Även här ska alltså den arbetslösa kräva att arbetsförmedlingen hjälper denne till arbete. Med andra ord ingår det inte i arbetsförmedlingens uppgift att hjälpa en person till ett nytt arbete om den arbetssökande inte kräver och tjatar på en arbetsförmedlare om hjälp kontinuerligt.

Man kan bara förundras. Jag har själv hört dessa ord så de är inte tagna ut luften. Hört från arbetsförmedlare, inte andrahandsuppgifter.

Man förundras över Sverige av idag.