Google

Translate blog

måndag 2 juni 2014

Anders Borg försvarar den ekonomiska segregationen han varit med om att skapa. De med arbete ska belönas de utan bestraffas


Konstigt hade det varit annars om Anders Borg bett om ursäkt för att hans politik skapat utförsäkring av sjuka som resulterat i ekonomisk ruin för många och självmord i dess spår. Dessa tragedier ser han som tvungna i ett samhälle som skulle omformas till att gynna de med en anställning på ekonomisk bekostnad av sjuka och arbetslösa.

A-kassan höjdes senast 2002. Sedan dess ligger den totalt still förutom att den minskats för de som bäst behöver försäkringen, de långtidsarbetslösa. Denna sänkning är 15 %.

Citat: SVT kunde i går berätta om inkomstutvecklingen för den rikaste hundradelen av befolkningen – topprocenten. Under en lång följd av år minskade deras andel av inkomsterna men sen 1980-talet har den ökat och ligger nu på samma nivå som 1947. Finansminister Anders Borg (M) tycker att inkomstskillnader behövs.

– Det är viktigt att vi håller ihop samhället men det är också viktigt att vi belönar människor och ger dom incitament och drivkrafter att arbeta Slut citat.

Hur han har kraft och ork att vräka ur sig sådant trams när vi har brist på arbeten hög arbetslöshet och arbetsmarknaden mer och mer blivit en bidragsmarknad där företag ser efter vilka bidrag de kan få om de anställer är otroligt!

Alliansens politik fungerade aldrig då den istället segregerade människor utefter om de hade jobb eller inte, instrumentet för detta var jobbskatteavdrag, utförsäkring av sjuka - vilka de såg som brutet utanförskap - utan hänsyn till den ekonomiska biten för den som drabbades.

Anders Borgs politik är för eliten, de friska och de med ett arbete. För andra är den en personlig katastrof. Men så har alltid högerpartiers politik varit. För eliten. Att de likväl lyckades få makten denna gång beror på det politiska ointresset i Sverige och att de lurade svenska folket med fördomar riktade mot sjuka o arbetslösa och lockade med skattesänkningar och genomförde dem - utan hänsyn till vad det kostade.

I Borgs verklighet ska de med ett arbete belönas övriga bestraffas.