Google

Translate blog

torsdag 5 juni 2014

Den otroligt naiva ”arbetslinjen” i moderaternas ideologi. Den så kallade arbetslinjen som i verkligheten är en bidragslinje!


Genom att a-kassan inte höjts sedan 2002 utan istället för de mest behövande sänkts med 15 % har alliansen lyckats skapa ett bidragssamhälle.

De med a-kassa får söka socialbidrag i många fall fast deras situation endast är arbetslöshet. Vilka andra försäkringar utöver arbetslöshetsförsäkringen har urholkats i värde på detta vis? Den är inte ens inflationsskyddad.

Jämför med hemförsäkring, olycksfallsförsäkring eller villaförsäkring för att ta något exempel.

Det finns till och med de som inte får ett öre av en arbetslöshetsförsäkring, de som haft enbart basbeloppet fram tills de hamnat i fas 3. De mister även detta då de inträder i denna fas av meningslöshet, blir socialbidragstagare  och en inkomstkälla för skrupelfria arbetsgivare som är hemliga för allmänheten.

Utöver det söker nästan alla företag idag möjlighet till att få anställningsstöd när de ska anställa. Rena bidragsdjungeln har arbetsmarknaden blivit och dessa stöd eller bidrag betalas glatt ut av arbetsförmedlingen till seriösa som oseriösa företagare. Lycksökare lika väl som till företag som tjänar miljarder.

Här tas ingen inkomstprövning utan alla kan få bidrag bara de anställer någon en viss tid, sedan kan denne avskedas för att företaget - efter en tid - ska kunna  anställa med anställningsstöd igen.

Detta är alliansens påhitt, vilka talar med dubbla tungor. Samtidigt som de uttalar sin avsky för bidragstagare ger de ut bidrag i större och större antal!