Google

Translate blog

lördag 7 juni 2014

Alliansen fasar ut a-kassan för försörjningsstöd - vilket pressar arbetslösa ännu mer.


Citat: statskassan har fått in 93 miljarder kronor mer än vad arbetslöshetsförsäkringen har kostat sedan 2007. --- I samma rapport uppges att endast var sjunde person som får försörjningsstöd (tidigare kallat socialbidrag) får det av rätt skäl. 28 procent (70 000 personer) av de som fick försörjningsstöd 2012 var arbetslösa och saknade ersättning från a-kassan. 16 procent (39 000 personer) var arbetslösa med otillräcklig ersättning. Slut citat.
Enbart fyra av tio öppet arbetslösa får idag någon ersättning från försäkringen. Övriga hänvisas till försörjningsstöd. 2006 var siffran åtta av tio. Arbetslöshetsförsäkringen har inte höjts sedan 2002 utan istället sänkts för de som är i störst behov av denna, de långtidsarbetslösa.
Alliansens uträkning är att färre och färre ska klara av att leva på försäkringen vilken de idag föraktfullt kallar ett ”bidrag” för att ytterligare marginalisera de arbetslösa!
Fas 3 blir slutstationen men den är så skamfylld att jag inte tar upp denna idioti igen idag.
Istället vill jag att människor ska se och förstå varför alliansen vill fasa ut möjligheten att kunna leva på a-kassans ersättning.
Förklaringen är att människor då pressas att söka än fler arbeten.
Genom att en människa inte kan leva på a-kassan måste denne sälja sitt hem, sin bil och leva upp sina ev. tillgångar innan denne kan få hjälp med ett ev. försörjningsstöd.
Med detta tror alliansen att människor får arbete då ingen önskar leva upp ett helt livs besparingar och sälja sitt hem och sin bil.
Men så enkelt är inte arbetsmarknadsproblemen! Att låta den arbetslösa själv ansvara för sin arbetslöshet är något som inte kan och aldrig har fungerat.
Alliansens fantasiideologi kallat arbetslinjen - ska tolkas som arbetssökarlinje - har inte fungerat mer än som segregationslinje ekonomiskt av de som inte lyckas få arbete och inte får någon hjälp för detta.
Personligen hörde jag en arbetsförmedlare säga att ”vi arbetsförmedlare hjälper i första hand de arbetslösa som kräver hjälp, den som inte tjatar på oss och ställer krav får ingen hjälp”
Detta är arbetsförmedlingen idag, de svaga får ingen hjälp!