Google

Translate blog

söndag 8 juni 2014

Bidrag, bidrag och åter bidrag, enda lösningen i alliansens arbetsmarknadspolitik. Resultat: Katastrof.


Bidrag av alla slag till arbetsgivare för att ge sken av att det ger arbeten är en del av alliansens s.k. arbetslinje. Nystartsjobb, särskilt anställningsstöd, skattesänkningar vid anställning av unga, anordnarbidrag till de som förvarar långtidsarbetslösa, bidrag för att anställa funktionshindrade. Säkert har jag glömt eller har inte kunskap om allt i denna bidragsdjungel som alliansen skapat.

Men ytterligare en finns och även denna är ett misslyckande för att skapa arbete. Arbetsgivare har inte utnyttjat den heller. Troligen av okunskap eller för att de har tillräckligt med bidragsformer att välja på om de anställer och vill ha en bidragsmöjlig anställd för att tjäna pengar när företaget behöver spara eller bara av just möjligheten att förbilliga något av arbetskraften.

De som anställs med bidrag ses oftast inte av arbetsgivare som fullgod arbetskraft utan en arbetskraft som får göra de enklaste uppgifterna och där det ändå ger plus på grund av det anställningsbidrag de kan använda.

Men följande bidrag har inte blivit populärt.  Det behövs troligen inte och bidragsdjungeln börjat bli oöverskådlig för många företag idag.


Citat: de så kallade yrkesintroduktionsanställningarna ska ge 30 000 nya jobb per år. Hittills i år har det bara blivit 87 jobb till ungdomar under 25 år.

Arbetsförmedlingen har riggat för omkring 4 000 YA-jobb under första året, enligt enhetschef Soledad Grafeuille, som är missnöjd med resultatet.

---   – Vi skulle kunna göra mer för att informera arbetsgivare, säger hon till SVT. Slut citat.

Ja, nog är det en djungel och att hålla arbetsgivare uppdaterade på alla dessa bidrag är säkert inte lätt. Säkert är även att företagare börjar bli mätta på alla dessa bidragsformer. Säkert önskar de få en sanering så de kan få överblick över bidragen de kan använda utan att arbetsförmedlingen behöver informera om och om igen om alla bidrag som kommer.


Säkert är även att arbetsförmedlingen skulle behöva en sanering också så de kunde koncentrera sig på att hitta arbetsgivare som önskar anställa istället för all denna information till arbetsgivare som inte kan eller orkar sätta sig in i alla bidrag.

Enklast hade varit at ta bort alla anställningsbidrag, Sverige klarade sig bra förr utan detta. Provanställning är det enda som är bra och då får den som arbetsprövar en lön. Utöver det en bra a-kassa, därefter en god och effektiv kontakt mellan arbetsgivare, arbetslös och arbetsförmedlare - inget annat.