Google

Translate blog

onsdag 11 juni 2014

Barnarbete på väg att mer accepteras igen i västvärlden. Även barnen ses på ett hårdare sätt.


Citat: – I dag finns det 168 miljoner barnarbetare, vilket fortfarande är alldeles för många. Men det är bättre än när vi påbörjade vårt arbete, säger Guy Ryder, ILO:s generaldirektör.

Men efter att resurserna varit goda och intresset stort sedan 1990-talet har förutsättningarna ändrats de senaste åren. Slut citat.

Många länder har pressad ekonomi och detta ska enligt artikeln kunna vara en anledning till att stödet minskats. Andra frågor har aktualiserats som viktigare. Vilka som är viktigare än att stoppa handel med företag som använder barnslaveri förklaras inte.

Det kan knappast vara svårt att stoppa handel med företag som utnyttjar låga löner och barn för att maximera vinsten till aktieägarna.

Förklaringen tror jag istället är ett hårdare samhälle där fattiga ses som att de får skylla sig själva. Europa har blivit hårdare mänskligt sett och synen på människor förråats, därför är stöd till fattiga mindre intressant idag än förr.

Vi kan ta närexemplet Sverige, här anses det ok att segregera arbetslösa och sjuka ekonomiskt.

Här anses det ok att ta in billig arbetskraft vid upphandlingar av byggande för kommuner m.m.

Exemplen visar ett oempatiskt samhälle och detta gäller hela Europa, politiskt likväl som i andra sammanhang.