Google

Translate blog

fredag 13 juni 2014

Alliansens skapande av en låglöneklass på bred front. Ursäktar sig med argumentet fri arbetskraftsinvandring.


Arbetskraftsinvandring fastän vi har rekordhög egen arbetslöshet ger än fler möjligheter till en snabbare låglöneklass och låga löner i Sverige.

Vi har sett hur alliansens s.k. arbetslinje fungerar. Lägre skatt till de med arbete och lägre a-kassa, utförsäkring av sjuka, allt med syfte att skapa fler arbetssökande. Detta kallas ”i arbetslinjens namn” att bryta utanförskap.

Att det sedan inneburit ökande ekonomiska klyftor mellan de med och de utan arbete ses som positivt av alliansen. Målet är att skapa en låglöneklass, med löner som det knappt går att leva på men  bättre än en a-kasseersättning.

Fri arbetskraftsinvandring hjälper till då de invandrande arbetstagarna många gånger arbetar för europeiska eller asiatiska företag som betalar kanske högst halva den lön som kollektivavtal ger i Sverige.

Exempel på skapandet av låglöneklassen är inte bara ovanstående utan även att kommuner m.fl. tvingas upphandla från företag över hela Europa. Den med lägst anbud får jobben och för att ge lägst anbud måste arbetskraften vara billig.

Se ut på de svenska vägarna, hur många procent av de lastbilar som ses är svenskregistrerade?

Och hur många av de svenskregistrerade körs av svenska chaufförer med svensk kollektivavtalslön?

Alliansens politik är katastrofal för svenska folket om man med detta ser alla och inte bara utvalda grupper.