Google

Translate blog

torsdag 19 juni 2014

Att vara sjuk ska inte ge fördelar enbart nackdelar, inte bara hälsan ska då vara dålig utan även ekonomin. Alliansens ”arbetslinje” har talat!


Citat: Det är Inspektionen för socialförsäkringen som konstaterar att allt fler äldre och sjuka tvingas till tidig pension. ­Inspektionen har tittat på de 60–64-åringar som varit långtidssjukskrivna. Förr ­hade de blivit förtidspensionerade, men i dag åker de ur sjukförsäkringen för i Sverige ska även svårt sjuka jobba. Slut citat.

Iskall högerpolitik har vårt land alltid haft. Vi hade ett klassamhälle sedan tidernas början. Slavsamhället har även funnits här. De fattiga sågs det ner på och de skulle ingen hjälp ha utan fick skylla sig själva.

Ju mindre hjälp de fick ansågs det, desto större möjlighet var det att de såg till att hjälpa sig själva. De som inte klarade av detta fick under senare år tas emot på gårdar som tog emot dem med så låg ersättning som möjligt från kommunen. Där fick de arbeta så gott de kunde under ibland både svält och hugg o slag.

Tiderna förändrades, idén om ett lika värde mellan människor kom först från Frankrike, franska revolutionen var startskottet för en ny syn på människans villkor.

Därefter fortsatte det över hela Europa. I Sverige kom fackföreningarna och socialdemokratin. Högerpartiers politik med segregation av de svaga och sjuka stoppades och efterhand fick alla det bättre. Socialförsäkringar kom som utjämnade inkomstklyftor mellan de med arbete och de utan. Mellan sjuka och friska.

Tills ”nya Moderaterna” stack upp sitt fula tryne under parollen ”arbetslinjen” och segregerade åter igen sjuka mot friska, arbetslösa mot arbetstagare och kallade det arbetslinjen.

Instrumentet för att snabbast möjligt ta tillbaks samhällets syn på arbetslösa och sjuka blev sänkta arbetslöshets- och sjukförsäkringar och jobbskatteavdrag.

Denna usla människosyn vilken vi inte sett i Sverige på många år slog snabbt igenom genom spridande av statligt subventionerade fördomar mot arbetslösa och sjuka. Fördomar mot dessa blev helt ok.

Om inte de riktades mot invandrare, där är det fortfarande tabu att sprida fördomar. De ska istället hjälpas in på en lön på arbetsmarknaden och det före svenskar vilka i många fall därför idag är i majoritet på slutstationen fas 3.

Alliansens största idioti om man räknar bort jobbskatteavdrag och minskade ersättningar från trygghetsförsäkringarna. I deras ögon är dock dessa ting grunden för deras s.k. arbetslinje och politik.

Syftet med allt detta är - som alltid i högerpolitik - att skapa en låglöneklass.