Google

Translate blog

lördag 21 juni 2014

Alliansens bidragslinje blev stoppad av de rödgröna när nytt bidrag föreslogs.


Alla dessa bidrag som kallas stöd av alliansen när de riktas till arbetsgivare i form av särskilt anställningsstöd, nystartsjobb m.fl. det ska finnas många tiotals av dessa stöd. I dessa kan man lägga även alla skatteavdrag vilka enligt alliansen ska ge jobb. Fem jobbskatteavdrag varav de senaste kom till genom att alliansen fick låna pengar utomlands för att få statsfinanserna att gå ihop sedan.

De rödgröna har försökt stoppa dumheterna och lyckades vid årsskiftet med att stoppa ofoget att ta bort den statliga skattens brytningsgräns för riktiga höginkomsttagare, vilket enbart hade fått inkomstklyftorna att öka än mer mellan de med och utan arbete och mellan de med medellön och hög lön.

Nu har de rödgröna lyckats stoppa alliansens bidragslinje med ytterligare ett stopp för ännu ett bidrag till arbetsgivare.

Istället för att satsa på en arbetsförmedling som hjälper arbetslösa till arbete har det satsats på en förmedling som i första hand kontrollerar att kontaktlösa arbetslösa söker jobb genom att sända in ansökningar.

Plus bidrag och åter bidrag till arbetsgivare för att anställa, oberoende av om de behöver anställa.

Nu stoppade som sagt de rödgröna ytterligare ett nytt bidrag från alliansen i detta meningslösa bidragsgiveri - av alliansen kallat stöd. Stöd är en synonym för bidrag. Men ska i alliansens värld ses som fint i motsats till bidrag som betyder samma sak men ges till den som inte får möjlighet till egen försörjning genom arbetsförmedlares misslyckande och människors sjukdomar som gör att de inte kan arbeta.

Citat: Med en rösts övervikt stoppade de rödgröna och SD i riksdagen definitivt regeringens förslag att ytterligare sänka arbetsgivaravgifterna för unga under 23 och ta bort rabatten för dem över 25 år.

--- Utvärderingar har pekat på att miljarderna ger förhållandevis få jobb i utdelning. --- Ändringen skulle ha minskat statens intäkter med ytterligare 270 miljoner.

– Sverige behöver inte mer av detsamma efter åtta år av misslyckad borgerlig politik. Det biter inte, vi måste pröva något annat, sade Tomas Eneroth (S), vice ordförande i utskottet. Slut citat.

Nog måste man hålla med, bidragsgivandet i form av skattesänkningar måste få ett slut och istället måste vi få en fungerande arbetsförmedling likt den som fanns för länge sedan, där förmedling av jobb var huvudpunkten  inte att förmedla anställningsstöd av alla former och kontrollera att arbetslösa hade sänt in jobbansökningar hit och dit.