Google

Translate blog

söndag 22 juni 2014

Kunskap ger de med kontakter möjligheter och de segregerade (arbetslösa m.fl.) förståelse.


Men det är skillnad på vilken kunskap som sprids över tid. Kunskap som missleder de utan makt har varit vanligt. Kunskap av falsk karaktär ser vi även spridas idag som om den vore sanning.

Exempelvis sprids sedan alliansens tillträde påståenden vilka ska ses som kunskap att de arbetslösa får arbete lättare om ersättningen från arbetslöshetsförsäkringen är låg. Att sjuka lättare blir friska om de utförsäkras från sjukförsäkringen. Att arbetsförmedlingen är effektivast om de kontrollerar att arbetslösa söker jobb istället för att söka kontakter på arbetsmarknaden och förmedla jobb som de gjorde tidigare.

Det finns mycket kunskap som missleder men som ska spridas som sanning till de som är fördomsfulla, vilket oftast innebär de utan föregående kunskaper.

Citat: Makthavarna har nu under lång tid underminerat vägen till kunskap och även kunskapens innehåll, särskilt gäller detta för de ”mindre bemedlade” – som omskrivningen lyder – det vill säga de fattiga, de längste ner på samhällsstegen, underklassen som Strindberg skulle sagt. Kunskap är återigen förvandlad till en klassfråga. Alla undersökningar är entydiga: klyftan blir större, ja allt mer bråddjup för varje seriös utredning som genomförs. Det gamla klassamhället har återuppstått. Slut citat.

Att göra något åt att viss kunskap ska spridas till allmänheten och sanningen ska finnas bland de styrande är inte lätt att ändra på. Det har alltid varit så. Kritiskt tänkande sprids inte i mer i än universitetens salar. I övriga kunskapscenter finns inte detta, grundskolor, arbetsmarknadsutbildningar, kurser, gymnasieskolor etc.

Kunskap är annars bra genom att de med kontakter kan använda denna för att nå mål. De utan kontakter förstå varför samhället och deras egen situation är som den är.

Makt kan dock inte den senare få, enbart förståelse. Men förståelse ger acceptans och mindre psykiska besvär och kan ge den senare gruppen andra ting där de kan använda sin energi istället för att må dåligt av skäl som de inte förstår.