Google

Translate blog

fredag 27 juni 2014

Pisa-undersökningen misstänkliggörs för att skolan ska ses som lyckad under alliansen.


Ursäkten för det dåliga resultatet i undersökningen av svenska elever läggs nu på eleverna vilka enligt en undersökning vägrade göra sitt bästa då denna gjordes. Det var inte betygsgrundande därför brydde man sig inte och resultatet skulle blivit bättre om det varit detta sägs det.

Citat: Över 100 elever berättar att de inte gjorde sitt bästa eftersom Pisatestet inte är betygsgrundande. Men elever från många andra länder skriver provet under samma premisser som de svenska. Tidningen spekulerar i om just de svenska eleverna kan ha varit tyngda av fler prov än i andra länder. Slut citat.

Troligen är det så att eleverna isåfall inte getts någon förklaring av vad undersökningens syfte var av sina lärare. Säkert vill alla elever bli bäst, det handlar lite om en tävling av landskampskaraktär.

Troligen har detta även tagits fram som en morot i de flesta länder av lärarna där innan undersökningen för att visa omvärlden att vi är bäst.

Men det verkar inte som om svenska pedagoger brytt sig om att peppa sina elever utan bara sömnigt sagt att nu ska vi göra ett prov som inte har betydelse för era betyg…

Isåfall visar det likväl att svenska skolan fått ett rättvist resultat. Visande usel kommunikation mellan elever och lärare.

Det är knappast elevernas val att prestera dåligt för att visa upp ett uselt skolresultat i Sverige.

Sanningen är istället - om nu uttalandena i citatet är sant - att det råder usel ”låt gå” mentalitet och ointresse från pedagoger i svenska skolan för att visa upp bra resultat internationellt.

Sedan vad det beror på vet man inte, men troligen är det för att den vägen visa att det behövs mer resurser till skolan och högre löner till lärarna.