Google

Translate blog

lördag 28 juni 2014

Arbetsmarknadsminister Elisabeth Svantesson (M) talar om hur Alliansen ser på utanförskap - vilket inte innebär ekonomiskt utanförskap - utan arbetslinjens hårda ideologi.


Citat: Människor som tidigare stod utanför arbetsmarknaden är nu inkluderade. Alla har ännu inte fått ett jobb, men de är i vart fall ett steg närmare arbetsmarknaden. Slut citat.

Förstå vad hon menar. Hur många gör detta? ”Arbetslinjen” - vilken jag många gånger försökt förklara - innebär att de som tidigare var för sjuka för att bli arbetslösa och istället förtidspensionerades idag inte förtidspensioneras utan med sin sjukhistoria istället ska vara arbetslösa eller som det finare benämns ”arbetssökande”.

Med detta menar Elisabeth Svantesson att de som ”arbetslösa” kommit närmre arbetsmarknaden och fått sitt utanförskap brutet.

Att vara förtidspensionerad vid kronisk sjukdom anses därför som att vara i utanförskap av Elisabeth Svantesson, sedan att detta som hon kallar utanförskap ger en ekonomi det går att leva på - vilket inte arbetslöshet för denna grupp ger - ser hon som mindre viktigt. ”Det finns ju försörjningsstöd” menas det, vilket alla som sålt sina bostäder, sin bil och levt upp sina tillgångar kan söka i förödmjukningssyfte för att be om hyra, matpengar och utdragning av tänder som värker.

Denna form av ideologi kallad ”arbetslinjen” ser denna arbetsmarknadsminister som bra.

Frågan svenska folket ska ställa sig innan valet är om de också tycker detta.

Visst har vi fått fler i arbete men fler har också blivit arbetssökande därför är arbetslösheten lika stor idag som 2006 när dessa ”arbetslinjens” förespråkare kom till makten med löftet att bryta utanförskapet.

Vad många då inte förstod var att bryta utanförskapet innebar att göra sjuka som arbetslösa istället för som förtidspensionärer och därmed ta bort den sista tryggheten för dessa i livet.

Samtidigt som a-kassan skulle försämras och denna försämring accelerera, utöver det är moderaterna det enda parti idag som vill fortsätta försämra a-kassan.

Vill svenska folket se dessa kvar vid makten så de kan fortsätta segregera svenska folket ekonomiskt och göra fler och fler beroende av försörjningsstöd?

Snart är det kanske just DIN (o)tur…