Google

Translate blog

fredag 4 juli 2014

Vem tror på lägre arbetslöshet? Prognoser är arbetsförmedlingens tramsighet.


Citat: 95 000 fler jobb skapas i år och nästa år. Arbetslösheten blir i stort sett oförändrad i år med 400 000 arbetslösa. Antalet minskar till 380 000 nästa år. -- De nya jobben är framför allt tillfälliga jobb. Slut citat.

Prognoser som detta från arbetsförmedlingen grundas på frågor till företag i olika branscher.  Men verkligheten är en annan.

Jag har hört arbetsförmedlingar lokalt säga till arbetslösa att utbilda dig till taxichaufför, här finns jobb. I samma område går samtidigt taxichaufförer ut och säger att lönsamheten är svår då överetableringen är stor.

Samma orter påstår arbetsförmedlare att lagerutbildning behövs, samtidigt som lagerpersonal är arbetslösa i stort antal efter sådan utbildning. Arbetsförmedlingarnas utbildningsinsatser är sällan för bristyrken utan istället billiga, snabba utbildningar utan hänsyn till om det finns arbeten efteråt.

Prognoser om minskad arbetslöshet är inget man kan lita på det är antaganden utefter svar från arbetsgivare och utan koll på arbetskraftsinvandring, flyktingmottagning eller hur ekonomin i Europa kommer att utvecklas.