Google

Translate blog

söndag 6 juli 2014

Inget kan få fas 3 olagligt i alliansens Sverige. Arbetsförmedlingen har uppdraget att så inte ska ske. arbetsförmedlarens människosyn avgör var fas 3 are placeras.


Citat: Efter drygt fem år, och mer än fem miljarder i fas 3-bidrag till arbetsgivare, har Arbetsförmedlingen tänkt färdigt. Bidragen till fas 3-anordnare är inte olagligt statsstöd. 

– Det är vår bedömning. Den gäller samtliga anordnare, säger Arbetsförmedlingens generaldirektör Mikael Sjöberg.

Jörgen Hettne, forskare och expert på EU:s statsstödsregler, är kritisk.

”Om jag förstår det hela rätt har vissa företag satt i system att utverka fas 3-stöd och dragit stor nytta av detta. Ett stödsystem som är förenligt med EU-rätten måste, som jag ser det, ha inbyggda spärrar mot en sådan utveckling” skriver han i ett e-brev. Han tycker inte att Arbetsförmedlingen har utrett sitt eget ansvar för att se till att reglerna följs. Slut citat.

Vem hade trott något annat, när arbetsförmedlingen ska utreda sig själva på uppdrag av regeringen för att säkerställa att fas 3 är lagligt.

Fas 3 är dumheternas dumhet där arbetsförmedlingar lokalt har tolkat regelsystemet efter eget huvud. I en del kommuner läggs all fas 3 verksamhet på kommunerna. I andra tar inte kommuner emot fas 3are. I andra ytterligare läggs fas 3 ut på den som önskar gratis arbetskraft. I andra bara där fas 3are  inte används som arbetskraft utan bara förvaras.

I en del finns stenhård kontroll av tiden en fas 3are är på plats, i andra ingen alls.

I en del - och det är vanligast - är fas 3 spridd ut på kommuner, föreningar och privata företag. Ofta får den som ska placeras välja vart denne vill eller själv hitta en plats.

Medan detta förändras över tid efter vilka arbetsförmedlare som arbetar med fas 3 och vilken människosyn dessa har. Vissa ser fas 3aren som en människa som bör trivas där denne placeras och därför själv får välja på olika alternativ.

Andra placerar fas 3aren utan att denne får alternativ och i värsta fall finns enbart kommunen de placerar på, då de vet att här hålls fas 3aren i sysselsättning under hårda tidskontroller.

Människosynen hos den arbetsförmedlare som just då finns i arbetsförmedlarens tjänst lokalt avgör hur en fas 3are behandlas.

Dessa arbetsförmedlare blir inte länge på sin plats, utan i nästan alla fall tvingas de arbeta med fas 3 men söker snabbast möjligt andra uppgifter, efter att ha försökt visa sig duktiga inom fas 3, för att snabbt göra karriär på andra områden inom förmedlingen.