Google

Translate blog

måndag 7 juli 2014

Ytterligare en vinklad rapport har kommit om levnadsstandarden i Sverige.


Citat: Enligt Fölster har den fattigaste tiondelen i Sverige fått 14 000 kronor mer om året, justerat för inflation, mellan 2006 och 2012. Det är förvånade siffror. Mycket annat tyder på att de som har det sämst ställt har fått det sämre de senaste åren, inte bättre. Fråga fattigpensionärer om de känner att de fått 1 160 kronor mer i månaden. Fråga den som lever på försörjningsstöd om de fått 1 160 kronor mer i månaden. Fråga den som är arbetslös om den fått mer att leva på. Fråga en ensamstående deltidsarbetande mamma om hon har slutat tvingas välja mellan mat och medicin. Svaren blir säkerligen nej. Slut citat.

Likt väl har en rapport som ska bekräfta detta kommit. Hur i helskotta kan rapporter visa att den som inte fått ett öre mer som arbetslös sedan 2002 plötsligt ur intet fått 14000 kr mer i månaden mellan 2006-2012?!

Jo, genom att statistik är bluffmakares vapen om den används fel. Allt kan bevisas med statistik om man vrider och vänder på variablerna och tar med olika slag av variabler för att bevisa något man önskar bevisa, med syftet att ge sken av något, exempelvis en politisk idé och i detta fall alliansens politiks s.k. välfärd.

Att det sedan inte håller vid en granskning är betydelselöst då det i de flesta fall inte granskas och media redan publicerat den häpnadsväckande uppgift som motsäger annan information.