Google

Translate blog

torsdag 10 juli 2014

Moral o etik ligger inte på arbetsförmedlingens agenda.


Citat: Är det okej att företag som lurar anställda får stöd från Arbetsförmedlingen?

Facket slog larm. Yussuf blev lurad på lön och vann i tingsrätten. Ändå fortsätter Arbetsförmedlingen att betala ut bidrag till arbetsgivaren.

– Nej, men det beror på vårt ansvar. Vi ska sköta det hela korrekt utifrån det regelverk som finns för nystartsjobb. Det moraliska eller etiska är en annan bit. Slut citat.

Arbetsförmedlingen har - på ren ordergivning av alliansen - blivit verkställande bidragsgivare,  i första hand till den som har F-skattesedel och önskar anställa billigt. Lycksökarnas marknad konkurrerar ut seriösa företagare som anställer utan bidrag från arbetsförmedlingen. Bidrag - som då det gäller för anställning - ska kallas stöd.

Arbetsförmedlare i hela Sverige vägrar, nästan, låta en arbetsgivare som önskar anställa en arbetslös att göra detta om denne inte accepterar någon form av anställningsstöd/bidrag genom  arbetsförmedlarens anvisningar!

Dessa såkallade stöd - eller bidrag - ger poäng för en enskild arbetsförmedlare och visar upp denne som ”duktig” för sina chefer. Ju fler anställningsstöd de lyckats mångla på arbetsgivare, ju bättre ses det som.

Detta gäller i första hand om arbetsgivaren anställer någon arbetslös. Det har gått så långt att en arbetslös ibland vägras få ta ett arbete om denne inte först uppger för arbetsgivaren att kontakta arbetsförmedlingen för bidragstagande.

Det har gått så långt i bidragshysteri att det till och med ges uträkningsexempel på arbetsförmedlingens hemsida där arbetsgivare kan räkna ut hur mycket de kan spara om de får bidrag vid anställning!

Vad gör då arbetsförmedlarna för arbetslösa i dag, då de som vi ser ger full service åt arbetsgivare?

Då måste väl servicen vara än högre till den arbetslösa?  Å nej.

På regeringens uppdrag ska i första hand t kontroll av de arbetslösas jobbsökeri göras, inget annat.  Detta i första hand av de som finns i fas 3. Platser där de människor placeras utan att syftet i första hand ska ge ett nytt arbete.

Innebärande att denne ska sända in rapport varje månad på sökta jobb till arbetsförmedlingen, om de sedan verkligen är sökta vet ingen.

Det handlar enbart om mejlsändande för att göra livet osäkert för den arbetslöseinget insändande kan innebära slut på mat och husrum för denne då alla stöd då kan dras in, a-kassa eller försörjningsstöd.

I detta fall ska det dock kallas ”bidrag” och ses som något fult.