Google

Translate blog

tisdag 15 juli 2014

Så länge det finns en a-kassa kommer alliansen att skrika ut sin avsky mot bidragssamhället.


Citat: Sedan 2001 har a-kassetaket stått helt stilla samtidigt som löner och priser stadigt har gått upp. En rapport från TCO visar att arbetslösas ersättning är värd flera tusen mindre i dag än för 13 år sedan.

--- Det är oacceptabelt att vi låtit vår arbetslöshetsförsäkring bli så dålig, säger TCO:s ordförande Eva Nordmark. Dels handlar det om löntagarnas trygghet, men det handlar också om omställningsförmågan, att man ska våga ta ett nytt jobb. Den låga ersättningen är inte bara problematisk för den enskilde, utan för hela samhällsekonomin. Slut citat.

Hur kan en regering ha fått förstöra ekonomin för ca 8 % av Sveriges befolkning genom en politik som ovan?!

Det är nämligen ungefär så många som är arbetslösa. Många av dem är kroniskt arbetslösa, de har varit det i många år, och har då drabbats än värre av sin ofrivilliga arbetslöshet och sitt hopplösa jobbsökeri.

En politik där avskyn för de som lever på arbetslöshetsförsäkringen, vilken av denna regim kallas för bidrag, är fruktansvärd! Hur har denna regim kunnat få makten? Jo, genom bluff o båg! De har skrikit ut jobblinjemantrat som betyder fler arbetssökande för konstruktion av en låglöneklass i framtiden. Många av dessa nya arbetslösa har kommit från de utförsäkrade från sjukförsäkringen.

Frågan är varför förtroendet fanns för denna regim, om nu inte jobbskatteavdragen är vad som från början lockade.

Högerpartiers agenda i alla tider har varit skattesänkningar och privata lösningar genom marknadskrafterna på samhällets problem. Att sedan de svagaste drabbas hårdast - som nu i dag de arbetslösa och sjuka - är betydelselöst i agendan hos alliansen av idag.

Men vi ska inte heller glömma socialdemokraternas skuld i detta.

De lät a-kassan ligga fast i kronor mellan 2001-2006 sedan fortsatte alliansen detsamma.

Socialdemokraterna var även med och skapade ofoget att ge mer i a-kassa de första 100 dagarna till en arbetssökande. De har även ett finger med i idiotin att ge arbetsförmedlingen uppdrag att se på jobbsökarrapporter en gång i månaden.

Idiotin att arbetslösa ska sända in jobbsökarrapporter en gång i månaden och arbetsförmedlares arbete med att se till att de gjort detta och till att sända ut varningar till den enskilde om denne inte gjort detta.

Tänk även på att det enbart är Miljöpartiet, FI, Vänstern och SD som sagt sig omedelbart vilja stoppa anvisningarna till FAS 3 efter en ev. valvinst.

Socialdemokraterna har sagt sig vilja jobba för detta avskaffande, vilket inte är samma sak.

De borgerliga - med undantag av Moderaterna - önskar förändra Fas 3.

Så frågan är om Fas 3fortsätter ett bra tag till…