Google

Translate blog

torsdag 17 juli 2014

Skatt efter inkomst, oberoende av från vad. Skatt efter bärkraft. Gäller inte längre, inte heller om vi får ny regering.


Socialdemokraterna har alltid ansett att skatt ska betalas efter bärkraft och inte som nu efter om en person har en arbetsgivare eller inte.

Den med låg inkomst ska betala lägre skatt och så vidare. Detta har varit grundstenen i skattesystemet - fram till alliansens jobbskatteavdrag. Nu skulle plötsligt de med arbete få lägre skatt och de utan betala mer i skatt, fast deras inkomst att leva på innan skatt var densamma!

Detta fast arbetslöshetsförsäkringen legat still sedan 2001.

Nu kan ev. Stefan Löfven få makten efter valet 2014, en socialdemokrat, men av nyare modell. Inte tänker dock denne man få en rättvis beskattning igen. Nejdå, löftet är att pensionärer ska få samma skattesats som de arbetande.

Men de med a-kassa ska särbehandlas igen. Ingen skattesänkning här inte.

Citat: När alliansregeringen började genomföra jobbskatteavdragen 2007 så fick pensionärerna högre skatt än de som arbetar. Frågan har varit hett omdebatterad och i synnerhet pensionärsorganisationerna har varit mycket kritiska till att pensionärerna ska betala mer i skatt.

Även Socialdemokraterna är sedan länge motståndare till att pensionärerna ska betala mer i skatt.

Det är bara i Sverige som pensionärer betalar mer i skatt. Slut citat.

Men varför ska de arbetslösa då betala mer?! På en usel ersättning, med en arbetsförmedling som har som mål att i första hand kontrollera att arbetssökande faktiskt söker arbete, så ska arbetslösa särbehandlas.

Jag kan inte låta bli att tänka på hur enkel uppgift dagens arbetsförmedlare har mot gårdagens. skulle förmedlaren hitta arbete till arbetssökande. Idag ska den arbetslösa själv göra detta och förmedlaren t kontrollera att så sker. Om inte ska den arbetslösa varnas. Hela upplägget är sjukt!

Vilket fas 3 bevisar, där samma människor sitter kvar, år efter år…

Det enda arbetsförmedlaren gör är att kontrollera deras jobbsökarrapporter och att de har en placering som inte i första hand ska leda till jobb  fas 3 platsen utan först och främst förvaring och bidrag till den som anordnat denna plats..