Google

Translate blog

fredag 25 juli 2014

Tjäna pengar som villaägare på bostadssökande. Alliansens förslag på bostadsbristen. Snabbare tåg på eftersatta banor är ett annat förslag.


Citat: En storsatsning på bostadsbyggandet med 100 000 nya bostäder utöver de 78 000 som regeringens Stockholmsöverenskommelse i vintras innebär. Men dessutom pengar till ett höghastighetståg och en utbyggnad av stambanorna. Alliansens utspel i Almedalen välkomnas av bostadsbranschen. Slut citat.

Fler men mindre bostäder byggda i första hand på villatomter när reglerna ändrats till förmån för större Friggebodar med vinterboning och rätt att hyra ut till bostadssökande, det är det som kommer att ge bostäder i framtiden för de som inte har ekonomi nog att köpa sin bostad.

Inte subventionerade lägenhetskomplex. Dessa har moderaterna tidigare velat förändra så mycket det går till bostadsrätter.  I sista hand även till bostäder med marknadshyror.

Detta ger när detta är genomfört fullt ut en inkomstkälla till villaägare som bygger Attefallshus, en större form av Friggebod. Gör om sitt garage till boende eller del av det. Bygger ut sin villa utan att behöva gå omvägen om byggnadslov här heller för att få en liten del för uthyrning.

Här är reglerna, se länk.


Utöver detta önskar alliansen sätta in höghastighetståg - på en järnväg med eftersatt underhåll!

Man satsar på nya tåg istället för att renovera banorna så vi slipper dagliga tågstopp av alla de slag…

Olycksrisken!?