Google

Translate blog

söndag 27 juli 2014

En bluff som gick hem. Resurser i vården ses inte i mänskliga resurser och värderas inte. Personal minskas utan att människor förstår eller bryr sig, högerkrafterna regerar, lönsamhetens marknadsekonomi är ledstjärnan. Allt kallat arbetslinjen idag.


Citat: när de sysselsatta i offentligt finansierade privata vårdföretag, skolor med mera räknas in (en operation som saknas i andra rapporter) kvarstår faktum att ungefär 50 000 personer färre arbetar i kommunsektorn i dag än 1990. Färre anställda ska alltså ta hand om en betydligt större befolkning. --- Om andelen hade varit lika hög i dag som 1990 skulle 100 000 fler ha arbetat i kommuner och landsting i dag, säger Sandro Scocco.

– Produktionen har dock hållits uppe av att sjukfrånvaron har minskat kraftigt

--- Medan knappast någon ifrågasätter att ersättningarna till sjuka och arbetslösa har minskat hävdar regeringen ofta att dess skattesänkningar inte har drabbat ”välfärdens kärna”, alltså vård, skola och omsorg. Slut citat.

Ovanstående visar hur krass politik som förts under två mandatperioder. Mindre anställda ska ta hand om fler.

Vilken skötsel blir det om inte förvaring och enbart enkel skötsel av objektiv karaktär?! Inget umgänge eller samtal med oroliga anhöriga eller patienter finns det tid till.

Detta är marknadsekonomi. Genom att försämra sjukförsäkringen tvingas även många arbeta under sjukdomstid. Förkylda anställda arbetar och smittar både patienter och varandra o.s.v.

Dessa förbannade segregerande jobbskatteavdrag har även varit instrumentet att skrämma de med arbete för arbetslöshet då dessa avdrag gett extra pengar i plånboken för de som har en arbetsgivare - på bekostnad av sjuka och arbetslösas ekonomi!

Vill vi ha denna hemska ideologi kvar efter valet 2014 med segregerandeskapade regeringsledamöter för att fortsätta segregera svenska folket?!

Om du verkligen vill det - så rösta på denna s.k. allians - annars inte. Men tänk efter ordentligt innan du lägger din röst, på VAD du egentligen röstar på då…