Google

Translate blog

måndag 28 juli 2014

Moderaterna mest positiva till blockpolitiken då de är de som bestämmer denna politik och har statsminister, finansminister och arbetsmarknadsminister. Ministrarna med störst makt.


Citat: Nu går de borgerliga till val som en enad allians för tredje gången men det väcker blandade känslor hos anhängarna. En majoritet av de borgerliga väljarna (60 procent) föredrar blockbildningen, men moderater är betydligt mer positiva än övriga. Slut citat.

Vi har sett att blockpolitik innebär en ledare - övriga är bara lydpartier. Detta har varit fallet i 8 år nu i Sverige, troligen fortsätter det.

Frågan är då varför det ska finnas fyra borgerliga partier när politiken är gemensam? Varför slås inte partierna samman under namnet de konservativa?

Det är konstigt och mitt tips är att något av de borgerliga småpartierna snart försvinner in i något av de andra partierna.

Varför skulle borgerliga väljare vara så eniga men ändå ha sympatier på olika partier men likväl regera som en samlingsregering totalt enigt i åtta år.

 Det är ologiskt. Nej, gå samman och kalla er de konservativa eller varför inte det nya arbetarpartiet de konservativa, redan nu kallar ju det regerande partiet sig för ”det nya arbetarpartiet moderaterna” medan lydpartierna Centerpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet inte kallar sig något av nya arbetarpartiet och varken har synts eller hörts under åtta år som egentänkande partier med krav.