Google

Translate blog

onsdag 30 juli 2014

Kristdemokrat förstår inte framtiden och vägrar därför ett nytt miljonprogram för att bygga bort bostadsbristen.


Citat: Det ropas återigen efter nya miljonprogram.

Men ett nytt miljonprogram är det sista som behövs.

Jag är stolt över att vara med i ett parti som vill bygga bort utanförskapet - inte bygga nytt utanförskap.

Vi kristdemokrater ser att lösningen på bostadssituationen är att bygga på ett sätt som gör att boendeformerna finns blandade i samma områden. Ett exempel på hur vi har fått en större mångfald i områden vars upplåtelseformer tidigare var helt segregerade är att ge även människor i förorten möjlighet att äga sin bostad. Slut citat.

Orden ovan kommer från Sara Skyttedal, förbundsordförande i KDU.

Likt övriga borgerliga fränder tror hon på eget ägande av bostad och förespråkar byggande av villor och bostadsrätter före hyresrätter, vilket vi kan utläsa i citatet.

Det löser inget för ungdomar som ska ha sin första bostad, om inte de har föräldrar som kan betala eller gå i borgen vid ett köp av bostad.

Det löser inget för arbetslösa m.fl. som alliansen gjort livet ekonomiskt surt för och segregerat ekonomiskt.

Visst var det och blev det problem i miljonprogrammets bostadsbyggande och resultatet av stora lägenhetskomplex där fattiga fick bo.

Men ett miljonprogram med subventionerade hyror behöver inte innebära byggande av stora höghusområden igen. Det kan vara utspritt på många mindre områden med enplanslägenheter i radhus.

Höghus ska man inte bygga om man vill stoppa segregation och missämja mellan grannar och främlingskap. Miljonprogrammet sedan tidigare var i många fall fuskbyggen och så långt från ljudisolerade man kan komma.

Idag renoveras vissa områden men inte blir de ljudisolerade för det.

Människor vill ha tyst boende. Därför måste prioritering göras med ljudisolering av nya områden.

Ett miljonprogram - vilket behövs - ska inte vara en upprepning av 1960 -70-talets program som byggde getton. Det finns alternativ som jag skrev ovan.

Bostäder behövs men inte bostäder i första hand som människor ska äga då de flesta inte har råd med detta.