Google

Translate blog

fredag 1 augusti 2014

EU:s regler stöttar låga löner och ren marknadsekonomi. Högern har makten i EU och Europa idag.


Citat: – Företaget har valt att flagga båten i Panama för att dra nytta av landets dåliga arbetsrättsliga regler och skattevillkor, och slippa undan EU:s lagstiftning, säger Dan Holke, chefsjurist vid LO-TCO Rättsskydd. Ändå har man kvar möjligheten att åberopa den fria rörligheten. Det är märkligt att man kan ha kvar alla rättigheter utan några skyldigheter. Slut citat.

Att kunna ställa sig utanför arbetsrättsliga lagar eller svenska kollektivavtal har EU:s lagstiftning gjort möjligt. Ett bevis om något på hur EU är skapat för storföretag och ekonomiskt starka aktörer.

Utöver det ska de regler inom EU som gynnar dessa grupper likväl gälla, trots att dessa grupper undantas för nationella lagar och avtal.

Hur har då nationer i vissa fall kunnat rösta för ett medlemskap, där folkomröstning gjorts?

Svar, den fria rörligheten och tullfriheten inom EU gynnar och lockade vanliga arbetare och enskilda.

Vad som de däremot fick på köpet - bland annat ovanstående nämnt i citatet - visades inte upp för gemene man utan enbart för storföretag och liknande på konferenser m.m.